Interessante visies op de toekomst in jaarverslag VNO/NCW

'Bejaarden zijn in 2025 de dupe van beleid'

Door ANDRÉ HORLINGS

(21 april 2000) Over 25 jaar praten we de hele dag tegen allerlei computers, beslissen we zelf welke sociale voorzieningen we treffen bovenop de basisregeling van de overheid, doen dienstverleners alles om de consument te paaien, telt de Europese Unie meer dan dertig landen, is de Randstad volgebouwd en zijn bejaarden de dupe van een gebrekkige oudedagsvoorziening.

Dat kan worden afgeleid uit de toekomstvisie van zes 'zieners, wijzen en profeten' die door de werknemersorganisatie VNO-NCW werden uitgenodigd om in het jaarverslag over 1999 hun visie te geven op het Nederland zoals dat er volgens hen in 2025 uit zal zien. Hun voorspellingen getuigen van een ongebreideld vertrouwen in de technologische vooruitgang tot de verwachting dat we steeds dezelfde fouten zullen blijven maken.
Die pessimist is Flip de Kam, hoogleraar economie in Groningen. Hij voorziet dat de vermogens-rendementsheffing in het nieuwe belastingstelsel al over drie tot vier jaar zal verdwijnen, omdat de heffing op fictief rendement nergens anders ter wereld zal gelden en er met veel onwillige landen tot mislukking gedoemde onderhandelingen over belastingverdragen nodig zullen zijn. Somberder is zijn voorspelling dat bejaarden de dupe zullen worden van een gebrek aan visie. ,,Eerst zeggen we straks dat het asociaal is de AOW te verlagen of dat het onredelijk is bejaarden toegang tot de zorg te weigeren. Dan komen we tot de ontdekking dat hoge premies zoveel economische groei kosten, dat er voor collectieve voorzieningen minder beschikbaar komt. Die les uit het verleden hebben we niet geleerd.''

Dialoog

Haaks daarop staat de visie van Amandus Lundqvist, algemeen directeur van IBM Nederland, die een de meeste maatschappelijke problemen opgelost ziet worden in een voortdurende dialoog tussen mens en computer. ,,Werken, wonen, leren en recreëren gaan steeds meer door elkaar lopen. De huidige generatie tieners leert intuïtief omgaan met computers. Thuiswerken is heel gewoon. De mensen verkopen hun kennis en verhuren hun vaardigheden. In het kantoor van de toekomst zijn de beeldschermen verdwenen en wordt alle informatie elektronisch opgeslagen en met de stem geraadpleegd.''
Alexander Ronnooy Kan, lid van de Raad van Bestuur van ING Groep, noemt het 'onomstreden' dat de overheid zorgt voor een basisvoorziening voor ziektekosten en de inkomensgevolgen van arbeidsongeschiktheid; wie méér wil regelt dat particulier. Hij noemt het daarbij onvermijdelijk dat de staat gaat rantsoeneren: bepaalde voorzieningen zullen niet voor iedereen beschikbaar zijn. In zijn voorbeeld weegt het maatschappelijk rendement van een dubbele niertransplantatie voor een 96-jarige niet op tegen de maatschappelijke kosten, maar hij zegt niet te weten waar de ondergrens moet liggen: bij iemand van 55? Felix Cohen, voorzitter van de Consumentenbond, voorziet dat de macht van de consument intussen ongebreideld wordt: ,,De keuzemogelijkheden zijn zo groot, dat elke producent en verkoper naar zijn gunst zal dingen.'' Boeken, kranten en files blijven, maar voor de productie van vlees zijn geen dieren meer nodig. ,,Meer affaires en incidenten kan men zich niet veroorloven. Biefstukken worden gewoon opgekweekt uit cellen.''

Stedenband

Volgens Jaap Modder, directeur en algemeen secretaris van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, loopt tegen die tijd een stedenband van Amsterdam via Utrecht en Arnhem naar Duitsland en ontstaan er economische versmeltingen tussen de grote steden in Brabant en langs de grenzen van Twente en Limburg. Maar voor de rest blijft Nederland half leeg. De groene vlaktes in het noorden en in Zeeland fungeren als ontsnappingsgebieden voor recreatie en de Veluwe moet een robuust natuurgebied zijn, met 'bij wijze van spreken' weer ruimte voor wolven. En in de Noordzee ligt geen luchthaven: ,,De planning duurt in Nederland alleen al 25 jaar''.
Datzelfde Nederland ligt volgens oud-commissaris Frans Andriessen dan in een Europese Unie van minstens dertig leden, die grenst aan Iran en de Russische Federatie. Aan een verwatering van de economische integratie valt bij die omvang nauwelijks te ontkomen. ,,Er ontstaat een los-vast verbond van staten met een kopgroep -– de huidige vijftien -– die als 'harde kern' steeds meer federale trekken krijgt. De EU wordt nooit een Verenigde Staten van Europa, maar zal een volstrekt eigensoortig model ontwikkelen.''


ANDRÉ HORLINGS OP INTERNET:
Arnhem Spookstad | Rees: De verzwegen deportatie | Kriegsgefangenenpost | Het drama van de SS Pavon
Artikelen en features | Krapulistische oprispingen | 100 jaar Apeldoornse Courant
Webcams: World Webcam Monitor > Unprotected webcams > Cruiseship cams > List of webcams and more
Media: Press > TV > Radio & video > Twitter and more
World: Atlas | Natural events | Weather > Climate change | Disasters > Earth's End
Various: Dutch Courage's Boeken | Guitar at Charles Bridge | Contact

Aangepast zoeken
© André Horlings

Make a free website with Yola