HetLoo

Uitzicht op het uitzicht op de paleistuin van Het Loo (50plusser.nl)

Dak van paleis alleen op woensdagen toegankelijk

Vorstelijk uitzicht over tuinen Het Loo

Door ANDRÉ HORLINGS

(30 juni 1998) Een wandeling door de tuinen van Paleis Het Loo in Apeldoorn behoort tot de vele mogelijkheden tijdens een bezoek aan de voormalige zomerresidentie van de Nederlandse stadhouderlijke en koninklijke familie. Ze behoren tot de weinige voorbeelden van de barok-tuinkunst die in Nederland bewaard zijn gebleven. Of eigenlijk: in ere zijn hersteld, want tussen 1686 en 1975, toen Het Loo diende als zomerresidentie van de Nederlandse stadhouderlijke en koninklijke families, raakte de oude tuinarchitectuur in verval en bedekte een steeds dikkere laag aarde de oude parterres met buxus in decoratieve patronen en bloembedden met 17de eeuwse plantensoorten. Tijdens de restauratie, die tot 1984 duurde, werd de aarde laag voor laag verwijderd, totdat het oude patroon weer verscheen en de tuinen in hun barokke luister konden worden hersteld.

Nu is het ook mogelijk om van hetzelfde uitzicht over de tuinen te genieten dat koningin Mary haar hoog bezoek in de zeventiende eeuw tijdens het theedrinken kon bieden: vanaf het dak van Het Loo, het architectonische middelpunt van het paleis. In juli en augustus wordt dat voor het publiek geopend, overigens uitsluitend op woensdagen.

Kerktoren

,,In de zeventiende eeuw was dit uitzicht voorbehouden aan koninklijke gezelschappen. Nu kan iedereen deze unieke ervaring beleven'', prijst Paul Rem, conservator van Paleis Het Loo, de attractie aan. Hij wijst op de vele opmerkelijke kenmerken van het barokke tuincomplex. ,,Het dak komt uit op de midden-as. Recht vooruit, in de 'benedentuin', is de gouden en wit-marmeren Venusfontein te zien. In de 'boventuin', die wat later werd aangelegd ter gelegenheid van de kroning van William in Londen, is er de dertien meter hoge Koningsfontein met de gebogen colonnades. Vroeger werd hij gevoed door water dat vanuit Hoog-Soeren werd aangevoerd. Het hoogteverschil zorgde ervoor dat de fontein kon spuiten. Alleen de kerktoren van Harderwijk, ongeveer recht vooruit aan de horizon, is niet meer te zien. Toen de tuin werd aangelegd strekten zich tot in de verte vooral weilanden uit. Inmiddels zijn die in de nabije omgeving door bos vervangen en ontnemen de hoge bomen van het Kroondomein dat uitzicht.''
Paleis Het Loo werd gebouwd door William and Mary, de Nederlandse stadhouder Willem III (1650-1702) die door zijn huwelijk met de Engelse prinses Mary Stuart II (1662-1694) tevens koning van Engeland werd. Het Loo was maar een van de vele paleizen, buitenplaatsen en huizen waarover het paar in Engeland en Nederland beschikte en onveranderlijk hadden de tuinen daarbij grote aandacht. ,,Wat betreft Het Loo vormden huis en tuin een geheel'', vertelt Rem. ,,Het belang van de tuin en de daar in aan te leggen waterwerken was zelfs bepalend voor de plaats van het nieuwe jachtslot, dat een oud kasteel verving. De lage ligging en de aanwezige sprengen maakten het terrein gunstig voor het aanleggen van fonteinen.''

Uitzicht

Vanaf het dak is er een riant uitzicht op de parterres met sierlijke patronen van buxushagen, die samen 32 kilometer (!) lang zijn, en op beelden en bijzondere bloeiende planten in terracotta potten. In het westen grenzen ze aan de appartementen van Willem III. Links is de Koningstuin te zien en wordt een blik geboden op het doolhof dat werd aangelegd in de tuin van kasteel Het Oude Loo, dat Willem voor de bouw van het paleis gebruikte als jachtslot. Aan weerszijden van de Venusfontein trekken twee bollen de aandacht. De wereldbol links heeft Apeldoorn als middelpunt; op de rechterbol is de dierenriem afgebeeld. Rechts, waar Mary woonde, is de Koninginnetuin, met talrijke Oranjebomen in kuipen. Hier is ook zicht op de 'berceaux'; de met beukhaag begroeide gangen die Mary en haar dames schaduw verschafte tijdens haar verblijf in de tuin. Voor het eerst sinds de restauratie zijn de berceaux geheel overgroeid, waarmee opnieuw een historisch plekje van Het Loo in oude luister is hersteld.


Evenementen rond Het Loo

Van 10 t/m 19 juli vindt in de stallen van Het Loo de Nationale Lathyrus Tentoonstelling plaats, in samenwerking met de Nederlandse Lathyrus Vereniging, waarvan prinses Juliana beschermvrouwe is. Dit jaar staat de Lathyrus Odoratus centraal. Van vrijdag 7 t/m zondag 9 augustus varen er 'Ballons boven Het Loo' en stijgen vanaf het terrein voor het paleis 'special shapes' op.
Op zondag 23 augustus vinden op verschillende locaties in de tuinen drie concerten plaats. Entree tijdens voorverkoop bij VVV en Grenswisselkantoren f. 45,00 voor volwassnen en f. 22,50 voor kinderen van 10 t/m 18 jaar; jonger gratis. Prijzen op de dag zelf, als de weersgesteldheid duidelijker is, bij Het Loo iets hoger.
Uiteraard springt het paleis in op de evenementen rond het 'Wilhelminajaar', ter gelegenheid van het feit dat Wilhelmina, die Het Loo min of meer permanent bewoonde, honderd jaar geleden als koningin werd ingehuldigd en vijftig jaar later de kroon overdroeg aan prinses Juliana. Op 28 augustus wordt een tentoonstelling geopend met een overzicht van de kleding die Wilhelmina droeg van haar vroege jeugd tot haar laatste openbare optreden. De selectie van een veertigtal jurken omvat onder meer haar doopjurk, de inhuldigingsjapon, de verlovings- en trouwjapon, wandelkostuums en avondtoiletten. De expositie duurt tot 3 januari 1999.
Op 31 augustus vindt in de tuinen van Het Loo het Koninklijk Vuurwerk plaats; een traditie die jaarlijks ruim 10.000 bezoekers trekt.
Van donderdag 3 t/m zaterdag 5 september zijn koninklijke rijtuigen uit binnen- en buitenland te gast op Het Loo tijdens de manifestatie van het aangespannen paard.


Paleis Het Loo, Koninklijk Park 1, 7315 JA Apeldoorn, is het gehele jaar geopend van dinsdag t/m zondag, 10.00-17.00 uur. Het dak is uitsluitend toegankelijk in juli en augustus op woensdag.
Entree f. 12,50. Reductie voor 65+, 18-, bij gebruik van museumjaarkaart en speciale arrangementen. Toeslag f. 2,50 tijdens tijdelijke tentoonstellingen. Nadere informatie: tel. 055-5772400.
DUTCH COURAGE'S PRODUCTIONS
Documentaires: Arnhem Spookstad | Rees: De verzwegen deportatie | Kriegsgefangenenpost | Drama SS Pavon
Publicaties: Artikelen en features | Krapulistische oprispingen | 100 jaar Apeldoornse Courant
Webcams: World Webcam Monitor > Unprotected webcams > Cruiseship cams > List of webcams and more
Media: Press > TV > Radio & video > Twitter and more
World: Atlas | Natural events | Weather > Climate change | Disasters > Earth's End
Various: Dutch Courage's Boeken | Guitar at Charles Bridge | Contact

Aangepast zoeken
© André Horlings

Make a free website with Yola