Amerikanen vrezen prijsstijging naar $ 2 per gallon

Benzine kost in VS maar ƒ1,13 per liter

Door ANDRÉ HORLINGS

Benzineprijs Cartoon van de Belgische tekenaar Markyze >

(24-05-2000) Ook aan de Verenigde Staten gaan de stijgende olieprijzen niet ongemerkt voorbij. De Amerikanen weten niet wat hen overkomt. In maart 1999 daalde de benzineprijs er nog naar 99 cent per gallon. Dat was, rekening houdend met inflatie, een historisch dieptepunt. Intussen wordt gemiddeld $ 1,74 per gallon betaald. Er wordt zelfs rekening mee gehouden dat de prijs deze zomer boven de twee dollar komt. De eerste consumentenboycot is er al achter de rug, kennelijk zonder succes, want de 'Three Days Gas Out' van 7 tot 9 april leverde geen wereldnieuws op.

Maar ook wanneer de sombere voorspellingen uitkomen blijft de Amerikaanse benzineprijs voor Europeanen onwaarschijnlijk laag. In maart 1999 was de dollar ca. ƒ 2,02 en kostte de benzine daar voor ons ƒ 0,53 per liter. De prijs van vandaag komt omgerekend neer op ƒ 1,13. Maar zelfs als er straks twee dollar per gallon voor wordt betaald en de dollar staat net als nu rond de ƒ 2,50, dan komt de literprijs in de VS nog maar net boven de ƒ 1,30. Dat is nauwelijks de helft van wat hier uit de pomp komt: ƒ 2,72 voor een liter euro. Overigens zijn andere consumentengoederen in de VS als gevolg van de dure dollar voor Euro-ianen vrijwel onbetaalbaar aan het worden.

Schaarste

Ook de VS ondervinden de gevolgen van de hoge prijs voor ruwe olie, die het gevolg is van schaarste op de wereldmarkt. Die wordt veroorzaakt door een ongekende discipline van de olielanden, die zich sinds enkele jaren houden aan OPEC-afspraken over productieplafonds. Tot voor kort stonden de prijzen voortdurend onder druk omdat er altijd wel enkele leden meer produceerden dan de bedoeling was. De economische groei Europa en Noord-Amerika leidt echter tot toenemende bedrijvigheid, meer transport en daardoor een grotere vraag naar brandstof. Begin dit jaar leidde dat tot een relatieve schaarste, waardoor de prijs van ruwe olie omhoog schoot, naar 28 dollar per vat in maart. De olielanden, die er geen belang bij hebben dat hun klanten net zoals bij de oliecrisis naar a lternatieven gaan zoeken, verhoogden in maart hun productie, waardoor de prijs weer daalde naar $ 21,30 in april. Intussen stijgt-ie alsnog opnieuw richting $ 28. Verwacht wordt dat de OPEC over twee weken opnieuw tot productieverhoging besluit.

Vraag en aanbod

De economische groei is in de VS slechts één van de oorzaken van de schaarste aan benzine. Begin dit jaar daalde de productie omdat de oliemaatschappijen als gevolg van de hoge prijzen inteerden op hun voorraden. In de raffinaderijen is minder capaciteit beschikbaar als gevolg van groot onderhoud. Bovendien moest eenderde van de brandstof geschikt worden gemaakt voor een nieuwe norm met een lager zwavelgehalte, die per 1 juni aan de pomp verkrijgbaar moet zijn. Om aan de vraag te voldoen kochten de importeurs ook olie in Europa, ten koste van de voorraden hier. De wet van vraag en aanbod is in volle kracht in werking getreden.
Toch is de Amerikaanse prijsstijging verre van dramatisch. Tussen 1980 en 1986 zweefde de benzineprijs tussen de $ 1,20 en $ 1,50 per gallon. Daaraan kwam in 1986 een abrupt einde. De benzineprijs daalde zelfs eventjes tot $ 0,70 om tijdens de Golfoorlog van 1991 een nieuw record te breken op $ 1,52. Nu, negen jaar later, lijkt plotseling het plafond weggevallen. Het oude record werd al met een quarter gebroken en het eind van de prijsstijging lijkt nog niet in zicht. Wanneer rekening wordt gehouden met inflatie is er in werkelijkheid echter maar weinig aan de hand. De $ 1,74 per gallon komt in prijzen van 1979 neer op $ 0,60; ongeveer net zoveel als begin 1998 en zelfs nog $ 0,15 minder dan ruim twintig jaar geleden. Onder invloed van de spanningen in het Midden-Oosten stegen ze toen (na inflatiecorrectie) naar $ 1,30. Vervolgens trad een geleidelijke daling in, tot in 1986 stabilisatie intrad op ongeveer het huidige niveau.

Benzineprijs Nederland 1970-2008 | Wereldwijd (maart 2005) CNN



ANDRÉ HORLINGS OP INTERNET:
Arnhem Spookstad | Rees: De verzwegen deportatie | Kriegsgefangenenpost | Het drama van de SS Pavon
Artikelen en features | Krapulistische oprispingen | 100 jaar Apeldoornse Courant
Webcams: World Webcam Monitor > Unprotected webcams > Cruiseship cams > List of webcams and more
Media: Press > TV > Radio & video > Twitter and more
World: Atlas | Natural events | Weather > Climate change | Disasters > Earth's End
Various: Dutch Courage's Boeken | Guitar at Charles Bridge | Contact

Aangepast zoeken
© André Horlings

Make a free website with Yola