Veel kinderen uit de 'trekkende beroepsbevolking' lopen tot nu toe in de zomermaanden een forse onderwijsachterstand op. Tijdens het reisseizoen komt er van huiswerk maken vaak maar weinig terecht. Internet kan een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van dit probleem. De eerste resultaten van E-missie, een project dat 'onderwijs op afstand' regelt, zijn in elk geval veelbelovend.

Rijdende School pionier in 'onderwijs op afstand'

Kermiskinderen krijgen in zomer les per e-mail

Door ANDRÉ HORLINGS

(10 januari 1998) Het principe is heel eenvoudig, legt Emile Steffann uit. ,,De kinderen maken hun huiswerk op een laptop. Door middel van een GSM-telefoon sturen ze de resultaten per e-mail naar hun leerkracht. Die antwoordt binnen 24 uur. In dat tijdsbestek kun je nog goed een discussie aangaan, uitleg vragen, proberen te motiveren en nieuwtjes uitwisselen.''

Tot oktober '97 was Steffann directeur van een van de 'filialen' van de Rijdende School, waar les wordt gegeven aan met name 'kermiskinderen'. Nu besteedt hij al zijn tijd aan het project 'E-missie' (link van 2009), waardoor leerlingen en docenten, waar ze zich ook bevinden, dagelijks via de elektronische snelweg contact met elkaar kunnen onderhouden. Een eerste experiment, met tien leerlingen, leverde uitstekende resultaten op.
Het is winter. Van de rond 350 kermis- en circuskinderen in Nederland worden er op het ogenblik circa 75 begeleid door de Rijdende School. Op het terrein in Apeldoorn, overwinteringsplaats voor veel kermisexploitanten, staan vijf lokalen-op-wielen voor 45 leerlingen. Ook in Bergen op Zoom (20) en Leeuwarden (10) worden ze op die manier opgevangen. De overigen volgen de lessen op 'burgerscholen'. Voor sommigen duurt dat niet lang meer. ,,De eersten staan alweer op het punt van vertrek. Ze gaan naar Slowakije.''

Achterstand

,,Het reisseizoen duurt van maart tot oktober'', vertelt Steffann. ,,Veel leerlingen worden kortere of langere tijd opgevangen door de Rijdende School. Vijftien mobiele lokalen trekken dan langs grote evenementen. Waar minstens zeven leerlingen te vinden zijn wordt les gegeven; ook in juli en augustus. Sommige scholieren gaan op die manier zelfs nog langer naar school dan in het regulier onderwijs.''
Tot voor kort was een grote groep echter nauwelijks bereikbaar. ,,Zij trekken met hun ouders door heel Europa of komen op kleinere evenementen terecht. Ze krijgen weliswaar boeken mee en kunnen hun huiswerk opsturen naar school, maar vaak ontbreekt de begeleiding en met de post gaat ook regelmatig iets mis. Wanneer ze zich in oktober weer op hun 'burgerschool' melden is daar soms helemaal niet op gerekend. Ze hebben een half jaar contact met hun medeleerlingen gemist. Ze kunnen de lessen niet meer volgen en worden daarom voor 'dom' versleten. De achterstand is alleen met veel bijscholing te overbruggen.''

E-missie

rijdendeschool De rijdende school is één van de projecten van Cuppers Carosserieën BV >

Een 'rijdende school'; één van de projecten van Cuppers.nl >

,,De mogelijkheden van Internet hebben me altijd geboeid; vooral het feit dat tijd en afstand geen rol spelen bij het versturen van e-mail; elektronische post'', zegt Steffann. ,,Ik zag daarin een kans om 'onderwijs op afstand' te organiseren. In de Verenigde Staten kocht ik een internetadres voor de Rijdende School (2009: Sintact), waar intussen alle mogelijke informatie over ons onderwijs, het project en aanverwante onderwerpen te vinden is.''
Vorig jaar ging het project 'E-missie' van start. Tien kinderen in de leeftijd van vier tot zestien jaar - zes leerlingen van de basisschool en vier uit het voortgezet onderwijs - werden op afstand begeleid. ,,Het contact ging de hele zomer door. De resultaten waren boven verwachting. Ook leerlingen, waarvan gezien de ervaringen in het verleden algemeen verwacht werd dat ze tijdens de reisperiode moeilijk of alleen maar voor korte tijd te motiveren zouden zijn, bleken zeer goed te functioneren. De meeste ouders werkten enthousiast mee. Toen het seizoen was afgelopen bleken ze alle tien zonder problemen weer op te kunnen stappen. Hun kennis was op peil gebleven en, net zo belangrijk, ze waren op de hoogte van de belangrijkste gebeurtenissen in hun oude klas.''

Uitbreiding

Het komende reisseizoen zitten er vijftig scholieren in deze digitale klas. De elektronische mogelijkheden worden vergroot. ,,Een nieuw project op onze internetpagina's is 'De vier jaargetijden'; ontwikkeld door leerlingen van de Pabo in 's-Hertogenbosch. Het is opgezet om kinderen met elkaar te laten communiceren: praten, brieven schrijven, elkaar beter leren kennen enzovoort. De leerlingen krijgen daarvan een CD-rom mee. Die doen ze in hun woonwagen of caravan in de computer en ze kunnen per e-mail reageren.''
Volgens Steffann zijn er veel meer omstandigheden waar het project zijn diensten kan bewijzen. ,,Schipperskinderen kampen in wezen met dezelfde problemen. Maar ook voor jongeren in jeugdgevangenissen, in het ziekenhuis en andere speciale groepen kan onderwijs op afstand een uitkomst zijn.''
Het E-missieproject is overigens niet overal in Europa uitvoerbaar. Maar Steffann is niet voor een gat te vangen. ,,De leerlingen die naar Slowakije gaan kunnen niet via de computer worden begeleid. Maar zij krijgen een GSM-fax mee, zodat hun huiswerk op papier binnenkomt. Het is een noodoplossing, maar alles is beter dan geen contact.''DUTCH COURAGE'S PRODUCTIONS
Documentaires: Arnhem Spookstad | Rees: De verzwegen deportatie | Kriegsgefangenenpost | Drama SS Pavon
Publicaties: Artikelen en features | Krapulistische oprispingen | 100 jaar Apeldoornse Courant
Webcams: World Webcam Monitor > Unprotected webcams > Cruiseship cams > List of webcams and more
Media: Press > TV > Radio & video > Twitter and more
World: Atlas | Natural events | Weather > Climate change | Disasters > Earth's End
Various: Dutch Courage's Boeken | Guitar at Charles Bridge | Contact

Aangepast zoeken
© André Horlings

Make a free website with Yola