De krant is onder jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Driekwart van hen is meer gaan lezen. De beschikbaarheid van de gratis kranten Sp!ts en Metro in het openbaar vervoer speelt daarbij een belangrijke rol.

Metro en Sp!ts krijgen jongeren weer aan het lezen

Kranten winnen aan populariteit

Door ANDRÉ HORLINGS

(10 januari 2001) Kranten winnen aan populariteit. Maar liefst 94% van de bevolking boven de 16 jaar zegt kranten te lezen. Per week leest 57% van de bevolking 6 tot 7 keer een krant. In zijn geheel verloor het traditionele nieuwsmedium daardoor geen terrein aan internet. Dit zijn enkele van de belangrijkste conclusies uit een onderzoek naar het Nederlandse leesgedrag, dat door marktonderzoekbureau NFO Trendbox is uitgevoerd in opdracht van uitgeverij Reader's Digest.

Internet vormt dus vooralsnog geen bedreiging voor de nieuwsvoorziening. Van de mensen die wel eens online zijn, vindt het merendeel het verzamelen van informatie via internet echter wel makkelijker dan via de krant.
De regionale dagbladen blijken veruit het populairst te zijn, vooral bij 65-plussers en mensen die woonachtig zijn in de zuidelijke provincies. Nederlanders lezen de krant bij voorkeur ‘s morgens (41%) en het liefst thuis (84%). Bij het lezen van de krant krijgt het regionale nieuws de meeste aandacht (34%), gevolgd door binnenlands nieuws (21%). Overlijdensberichten winnen het in populariteit van artikelen over politiek. Over het algemeen wordt de krant in 20 minuten tot een half uur gelezen. Van de mensen die in de afgelopen drie jaar minder kranten zijn gaan lezen (18%), geeft de helft als belangrijkste oorzaak de toenemende drukte op het werk en in de gezinssituatie. Meer dan de helft zou de krant niet willen missen.

Lezen

De meerderheid kan zich evenmin een leven zonder boeken voorstellen. Driekwart van de Nederlandse bevolking zegt nog wel eens een boek te lezen, 40% leest er wekelijks minimaal één en gemiddeld komen we aan 21 boeken per jaar. Nederlanders lezen voornamelijk voor de ontspanning (73%); vrouwen iets meer dan mannen. De tijd die gemiddeld aan het lezen van een boek wordt besteed is licht gedaald ten opzichte van een aantal jaar geleden, maar 46% zegt eigenlijk meer te willen lezen dan in werkelijkheid gebeurt. Voor 76% van de Nederlandse lezers zijn drukte en vrije tijd die besteed wordt aan andere zaken de reden waarom er minder vaak een boek wordt gepakt.

Internet

Inmiddels is 46% van de Nederlandse bevolking wel eens online geweest. Een meerderheid is positief over de informatie op internet, maar hecht nog steeds aan de traditionele media. Jongeren tussen de 16 en 24 jaar vormen de grootste groep internetgebruikers. Slechts 5% van de 65-plussers zegt bekend te zijn met internet. Eenderde van de gebruikers is meermalen per week online, gemiddeld gedurende 58 minuten per keer. Van de mannen is meer dan de helft online tegen 38% van de vrouwelijke bevolking.
Van de mensen die wel eens online zijn, vindt het merendeel het verzamelen van informatie via internet makkelijker dan via de krant. Daarbij vindt 56% dat de kwaliteit van de informatie op internet steeds beter wordt. Vrouwen surfen gerichter ter ontspanning en om onderwerpen te vinden die hun specifieke interesse hebben. Mannen gebruiken internet voor algemene en specifieke interesses in relatie met hun beroep of vak. Dezelfde tendens blijkt bij de keuze van tijdschriften.
Voor bijna driekwart van de bevolking dient internet niet als bron voor het dagelijks nieuws. Een vergelijkbaar percentage zegt dat internet ook niet ten dele de functie van de krant heeft overgenomen. Hoe belangrijk het medium echter in haar relatief jonge bestaan is geworden blijkt uit het feit dat een kwart van de Nederlanders die online zijn het internet niet meer zou willen missen.

Tijdschriften

Tijdschriften zijn populair in Nederland. Van de bevolking leest 87% regelmatig een tijdschrift. Daarvan is 39% te kenmerken is als zware lezers (2 tot 3 keer per week). Aan het lezen van tijdschriften wordt gemiddeld twee keer zoveel tijd besteed als aan het lezen van de krant. In tegenstelling tot de leesfrequentie van boeken, besteden 50- en 60-plussers echter minder tijd aan tijdschriften. Een kwart van deze groep zegt zelfs nooit een tijdschrift te lezen. Evenals bij de leesdichtheid van boeken, worden tijdschriften meer gelezen door vrouwen dan door mannen. De beneden modale inkomensgroepen lezen meer tijdschriften dan de boven modale inkomensgroepen. De man richt zich hierbij meer op de special interest bladen, terwijl de voorkeur van de vrouw uitgaat naar vrouwenbladen. Een tweede plaats is bij de mannen weggelegd voor de sportbladen en bij vrouwen voor de roddelbladen. Over het algemeen kan gezegd worden dat vrouwen en jongeren voornamelijk lezen voor de ontspanning, terwijl de meeste mannen lezen dat doen om bij te blijven in hun vak. Meer dan de helft van de tijdschriften wordt ’s avonds en thuis gelezen; 12% geeft er de voorkeur dat in het openbaar vervoer te doen. Slechts 5% geeft aan dat de komst van internet ervoor heeft gezorgd dat zij geen tijdschriften meer lezen.DUTCH COURAGE'S PRODUCTIONS
Documentaires: Arnhem Spookstad | Rees: De verzwegen deportatie | Kriegsgefangenenpost | Drama SS Pavon
Publicaties: Artikelen en features | Krapulistische oprispingen | 100 jaar Apeldoornse Courant
Webcams: World Webcam Monitor > Unprotected webcams > Cruiseship cams > List of webcams and more
Media: Press > TV > Radio & video > Twitter and more
World: Atlas | Natural events | Weather > Climate change | Disasters > Earth's End
Various: Dutch Courage's Boeken | Guitar at Charles Bridge | Contact

Aangepast zoeken
© André Horlings

Make a free website with Yola