Nostradamus 'ziet' onheilspellend hemelgebeuren in zevende maand van 1999

Japanners wachten 'Eind der Tijden' af in bunker

Door ANDRÉ HORLINGS

(22 mei 1999) Elke week kijken een miljoen Japanners naar een tv-programma rond de bouw van een bunker, waarin een handvol mensen het 'einde van de wereld' af wil wachten. Ze hebben haast: het gebouw moet voor juli klaar zijn. Want in de zevende maand van 1999, zo voorspelde Nostradamus bijna 350 jaar geleden, 'zal aan de hemel een grote Vorst der Verschrikking verschijnen', met angstaanjagende gevolgen. In februari wist de Japanner Akio Chio dat tijdstip in een boek, met een oplage van twee miljoen exemplaren, nog nader te preciseren: 24 juli, 5 uur 's middags. Sindsdien zijn duizenden Japanners er heilig van overtuigd dat hun laatste uur geslagen heeft, nog voor de start van het al net zo onheilspellende nieuwe Millenium.

1999 Nostradamius: Die Weltuntergang (Bernd-Rohlfs.de) >

De Franse arts en ziener Michel de Nostre Dame (1503-1566) legde in de 16e eeuw zijn visie op de toekomst vast in het boek 'Centuries', met negen maal honderd en één keer 42 kwatrijnen; vierregelige cryptische gedichten met een voorspellende waarde. Ze zijn geschreven in een mengeling van Frans, Provencaals, Italiaans, Latijn en Grieks, de tijdrekening is een chaos en ongeveer de helft is onbegrijpelijk gebleven, want Nostradamus nam de 'sleutel' meer in zijn graf. Maar me t een beetje goeie wil, en vooral achteraf, moet worden vastgesteld dat hij verschillende historische gebeurtenissen inderdaad heeft 'gezien', zoals de 'grote brand van Londen' in 1666, de verbanning van Napoleon naar Elba, verschillende oorlogen, de opkomst en ondergang van Adolf Hitler en de atoombommen op Hirosjima en Nagasaki. Maar er zijn net zo goed gedateerde rijmen die niet zijn uitgekomen.

Bijgelovig Japan

Nostradamus < In 1941 verscheen bij een nationaal-socialistische uitgeverij het boekje 'Staat onze toekomst vast? en Voorspellingen van Nostradamus uit het jaar 1558 over het verloop van den huidige oorlog'. (Nostradamusresearch.org) Klik op illustratie voor meer informatie

Het geloof in profeten is omgekeerd evenredig aan het zelfvertrouwen van de mensheid. Zowel de Duitsers als de geallieerden publiceerden tijdens de Tweede Wereldoorlog al dan niet vervalste voorspellingen van Nostradamus waaruit onmiskenbaar de eindoverwinning op de vijand af te leiden viel.
De Franse ziener kwam opnieuw in de belangstelling in de jaren '80, toen massaal werd gedemonstreerd tegen de plaatsing van kernraketten in West-Europa en velen ervan overtuigd waren datanders een atoomoorlog onvermijdelijk zou worden.
Zo mogelijk zijn Japanners nog bijgeloviger dan andere volkeren. Het dagelijks leven is vergeven van de symboliek, van spelregels en van geschreven en ongeschreven wetten waarvan sommige van generatie op generatie werden overgedragen. Wie zich er niet aan houdt moet rekening houden met verschrikkelijke gevolgen.
Japan 'ontdekte' Nostradamus tijdens de oliecrises van de jaren '70. De Golfoorlog van 1991 leidde er tot een stortvloed van voorspellingen over een naderende Derde Wereldoorlog. Op het ogenblik ervaren veel Japanners de proefnemingen met (kern?)raketten door Noord-Korea als een aanzienlijk grotere bedreiging voor huneigen veiligheid dan de situatie in ver-weg-Kosovo.
De zekerheid van naderend onheil geeft ook een houvast. Blijkens een opiniepeiling hecht zeker twintig procent van de Japanners geloof aan de voorspellingen van Nostradamus. Alleen vorig jaar verschenen er zeker 25 boeken over het onderwerp en dit jaar al elf.

'1999 en zeven maanden'

Zelden maakt Nostradamus is duidelijk wannéér cryptisch omschreven gebeurtenissen plaats zullen vinden. EÀen van de uitzonderingen is Centurie 10, kwatrijn 72. Daarin gaat het concreet over '1999 en zeven maanden'.

l'An mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra un grand Roy d'effrayeur:
Resusciter le grand Roy d'Angelmois,
Avant apres Mars regner par bon-heur.


Het kwatrijn is al eeuwenlang een bron van speculatie, maar onmiskenbaar nadert de ontknoping. Voor Nostradamus is het er op of er onder. Was hij de charlatan die velen in hem zagen of gaat het inderdaad om voorspellingen met eeuwigheidswaarde?
Het vers kan min of meer worden vertaald als 'In het jaar 1999 en zeven maanden, zal de grote Vorst der verschrikking uit de hemel komen. Hij zal de grote Koning der Mongolen tot leven wekken. Daarvoor en daarna zal Mars op goed geluk regeren'. Maar om te beginnen zou zou met 'sept' naast 'zeven' ook 'september' bedoeld kunnen zijn. In de tweede regel gaat het om een gebeurtenis aan de hemel; de 'koning der verschrikking' klinkt schrikaanjagend. De Roy d'Angelmois wordt vrijalgemeen gezien als koning van de Mongolen, maar die bestaat niet (meer), en dus zou het ook om een vorst of een politicus uit het Oosten (Rusland?) kunnen gaan, te vergelijken met de wrede veroveraar Djengis Khan. Wanneer met Mars de Romeinse oorlogsgod wordt bedoeld scoort Nostradamus punten: hoe wist hij dat er in elk geval voor de aangekondigde gebeurtenis oorlog zou woeden om Kosovo?

Een monster uit de hemel

Juli en september bieden Nostradamusvorsers weinig aanknopingspunten. Maar daartussen staat één spectaculair hemelgebeuren vast: de zonsverduistering van 11 augustus; nu een volstrekt duidelijk natuurverschijnsel maar in de tijd van Nostradamus een angstaanjagende, verrassende gebeurtenis. Sommigen combineren dat gegeven met Centurie 3:34, waarin sprake is van een (ongedateerde) zonsverduistering waarbij op klaarlichte dag een monster zichtbaar wordt: 'Quand le deffaut du Soleil lors sera, Sur le plein iour le monstre sera veu'.
Dat sluit weer aan bij het gegeven dat op 6 oktober 1997 de Amerikaanse ruimtesonde Cassini werd gelanceerd. Op 2 en op 16 augustus scheert hij tweemaal langs de aarde. De zwaartekracht zorgt voor een aanzienlijke versnelling, waardoor de Cassini een zwieper krijgt richting Saturnus. Als het goed gaat. Maar wanneer de berekeningen niet kloppen kan de sonde op aarde neerstorten. Met onvoorspelbaregevolgen, want de sonde heeft ruim 30 kg plutonium aan bood. Op de eerste datumzijn zeven maanden verstreken sinds 1 januari 1999 en bovendien 666 dagen sinds de lancering; het 'getal van het Beest' in het mystieke bijbelboek Handelingen der Apostelen. En 16 augustus is vijf dagen na de zonsverduistering.
Maar ook het Russische ruimtevaartuig Mir ('Vrede') komt in aanmerking. Die is afgeschreven en zou volgens de planning rond december in de atmosfeer moeten verbranden (einde van de 'vrede'?), maar die berekening hoeft niet te kloppen. Of het wordt een echte meteoor, waarvan een voorganger ooit al eens het einde van de dinosaurussen op aarde veroorzaakte. Opzienbarende kometen worden op zo'n korte termijn overigens niet meer verwacht.DUTCH COURAGE'S PRODUCTIONS
Documentaires: Arnhem Spookstad | Rees: De verzwegen deportatie | Kriegsgefangenenpost | Drama SS Pavon
Publicaties: Artikelen en features | Krapulistische oprispingen | 100 jaar Apeldoornse Courant
Webcams: World Webcam Monitor > Unprotected webcams > Cruiseship cams > List of webcams and more
Media: Press > TV > Radio & video > Twitter and more
World: Atlas | Natural events | Weather > Climate change | Disasters > Earth's End
Various: Dutch Courage's Boeken | Guitar at Charles Bridge | Contact

Aangepast zoeken
© André Horlings

Make a free website with Yola