Eigennaam maakt steeds vaker plaats voor zelfstandig naamwoord

Het 'Internet' wordt 'internet'

Door ANDRÉ HORLINGS

(25 oktober 1997) ,,Vindt u het goed als we het voorlopig op 'Internet' houden? Ik deel echter wel de mening dat binnen niet al te lange tijd de hoofdletter plaats zal gaan maken voor een kleine letter. Tegen de tijd dat Jan met de Pet zijn jonge borrel en sigaar via Internet bestelt en de eerste tupperware-parties in Cyberspace georganiseerd worden, zal 'internet' in één adem genoemd worden met de media televisie, radio en krant.''

Dat is de conclusie van 'Zwiet' in het e-zine 'Webbedingetjes' (op 21 augustus 2001 gestopt; weblog WebbeDingetjes is een andere site), aan de hand van de reacties die binnen kwamen op de taalkundige kwestie die hij aankaartte in het septembernummer van het blad. Zwiet staat voor Paul (J.P.) van Zwieten en Webbedingetjes is zonder meer het leukste electronische magazine van Nederland. Elke maand relativeert Zwiet in het blad alle gewichtigheden van internet tot op de bodem, en tegelijk geeft hij een hele reeks nuttige en praktische tips die de pret van Internet alleen maar verder vergroten. Het heeft dus zin het magazine (gratis abonnement (niet meer)) van A tot Z te lezen.

Hoofdletter?

In september constateerde Zwiet dat 'internet' en 'Internet' in publicaties dwars door elkaar heen worden gebruikt. De uitdrukking ontbrak echter in de meest actuele 'Dikke Van Dale'. Het was onduidelijk welke term de voorkeur zou verdienen. Hij gooide het vraagstuk in de groep en aan de hand van de reacties publiceerde hij vorige week een extra uitgave. Daarin werd het laatste woord over de kwestie overigens nog (lang) niet gesproken.
Volgens Mieke Winnubst, eindredacteur van het Van Dale Taalweb, zal de volgende uitgave van Van Dale het woord 'internet' bevatten, met een kleine letter i. Dat wordt ook al vermeld in de online uitgave van het meest toonaangevende Nederlandse woordenboek. ,,Veel anderen schrijven Internet, met een hoofdletter, en samenstellingen met een koppelteken: Internet-gebruiker. Het argument dat daarvoor wordt aangevoerd is dat Internet een eigennaam is. Dat kan van oorsprong misschien wel zo zijn, maar het wordt door lang niet iedereen (meer) zo gevoeld'', licht ze toe. ,,Omdat er geen gevaar is voor verwarring met eventuele andere 'internetten' zijn de hoofdletter, en bij samenstellingen het koppelteken, niet strikt noodzakelijk voor het overbrengen van de juiste betekenis. Samenstellingen met internet schrijven we dan ook aaneen: internetgebruiker, internetaansluiting etc. Wij verwachten dat de schrijfwijzen 'Internet' en 'Internet-gebruiker' terrein verliezen en tenslotte zullen verdwijnen.''

Internet

Uitleg van Nederlandse Taalunie over schrijfwijze internet.

Verschillen

In andere reacties wordt echter juist aangedrongen op het gebruik van een hoofdletter, omdat 'internet' een andere betekenis zou hebben dan het surfnet. ,,Zodra men refereert naar het hedendaagse digitale massamedium is het gebruik van een hoofdletter uit technisch oogpunt wenselijk.'' Een 'internet' is een netwerk van netwerken, leggen ze het principe uit. ,,De toegang tot het internet is beperkt tot een selecte en besloten gebruikersgroep; bijvoorbeeld een interlokaal bedrijfsnetwerk. Internet (met hoofdletter) is een internet waar in principe iedereen toegang heeft; een publiekelijk internet dus. Voorwaarde is dat alle subnetten van het Internet real-time en via een IP-netwerkprotocol met elkaar communiceren'' - moeilijke techneutenpraat die simpelweg betekent dat de netten allemaal rechtstreeks met elkaar verbonden zijn. Zwiet voegt hier nog de reactie aan toe van iemand die opmerkte dat 'internet' aan het begin van een zin altijd een hoofdletter meekrijgt....
Het lijken vooralsnog onoverbrugbare verschillen. Zwiet verwijst daarom ook naar 'Nettaal' (verdwenen); een site die gewijd is aan de juiste schrijfwijze van internettermen. Wat 'i(I)nternet' betreft zit men ook daar met de handen in het haar. ,,Internet wordt vrijwel zonder uitzondering met een hoofdletter geschreven. Deels omdat het een eigennaam is en deels, vermoedelijk, omdat het nog iets nieuws is'', bevestigt Nettaal de conclusies van de Van Dale. ,,We zijn het er nog niet helemaal over eens'', wordt toegegeven. Wie iets aan de meningsvorming wil bijdragen kan zijn reactie toevoegen aan een discussielijst.

Interessant

Uit de woordenlijst blijkt dat oplossingen voor taalkwesties wel vaker niet zo gemakkelijk te vinden zijn. Want wat moet worden gebruikt voor de elektronische verbinding met de buitenwereld: 'online' of 'on line'? ,,Het Groene Boekje adviseert on line'', stelt Nettaal vast. ,,Maar omdat (de zoekmachine) Alta Vista op het overwegend Amerikaans georienteerde Internet 3.500.000 keer 'online' geeft, tegen 3.000.000 keer de oorspronkelijke Amerikaanse(!) vorm 'on line' kiezen wij toch voor 'online'. Het Groene Boekje heeft het tenslotte ook over 'bypass'.''
Ook komt de vraag aan de orde of 'de' of 'het' modem de voorkeur verdient. Het antwoord: ,,Op grond van de herkomst zou het 'de' modem zijn. Maar taalgebruikers zijn in het algemeen niet zo historisch bewust. 'Het' modem dus.'' Het zijn pragmatische conclusies, maar de spellingscommissie is intussen naar huis.
Het laatste woord over 'i(I)nternet' is daarmee dus nog niet gesproken. Maar de Van Dale, Nettaal en Zwiet verwachten allemaal dat, naarmate 'Internet' steeds gewoner wordt, steeds vaker 'internet' gebruikt zal worden. Net zoals AIDS - de hoofdletters vormen samen de medische term voor de gevreesde ziekte - langzamerhand 'aids' is geworden.DUTCH COURAGE'S PRODUCTIONS
Documentaires: Arnhem Spookstad | Rees: De verzwegen deportatie | Kriegsgefangenenpost | Drama SS Pavon
Publicaties: Artikelen en features | Krapulistische oprispingen | 100 jaar Apeldoornse Courant
Webcams: World Webcam Monitor > Unprotected webcams > Cruiseship cams > List of webcams and more
Media: Press > TV > Radio & video > Twitter and more
World: Atlas | Natural events | Weather > Climate change | Disasters > Earth's End
Various: Dutch Courage's Boeken | Guitar at Charles Bridge | Contact

Aangepast zoeken
© André Horlings

Make a free website with Yola