Digischool

De Digischool beschikt intussen over een zeer uitgebreide website met links naar alle mogelijke vakken. (Digischool.nl)

Omvangrijke interactieve databank over onderwijs op Internet

De Digitale School bestaat al

Door ANDRÉ HORLINGS

(10 januari 1998) De school telt twintig vaklokalen, allemaal met vriendelijke leraren en meestal een flinke bibliotheek. Het 'zelfstandig studeren' staat er hoog in het vaandel. ,,Een mens kan eigenlijk alleen maar op een zinvolle manier leren als hij of zij zelf verantwoordelijk is voor wat en hoe hij leert. Wij willen hier aan bijdragen door materiaal aan te bieden dat vanuit iedere plek in Nederland voor leerlingen beschikbaar is. Bovendien zijn enkele tientallen leerkrachten bereid om ze via e-mail verder te helpen.'' Zo verwoordt Fred Capel de filosofie van De Digitale School. Dat is een unieke interactieve databank voor het onderwijs die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, op Internet beschikbaar is.

Capel is van oorsprong leraar biologie, maar in de loop van de tijd kreeg hij een steeds grotere belangstelling voor computers en de mogelijkheden daarvan voor het onderwijs. Intussen is hij full time coordinator informatietechnologie aan de Scholengemeenschap Dalton-Vatel in Voorburg en onder meer belast met het onderhoud van het computernetwerk dat er voor leerkrachten en leerlingen beschikbaar is. Veel van zijn vrije tijd steekt hij in de virtuele onderwijssite die hij bijna drie jaar geleden samen met collega Erik Verhulp opzette. Intussen is De Digitale School uitgegroeid tot een veelvuldig geraadpleegde vraagbaak op allerlei gebied. Handig voor het huiswerk, maar vooral ook nuttig bij het maken van werkstukken. En lang niet alleen voor docenten en leerkrachten interessant. De site zit boordevol informatie over alle mogelijke vakgebieden en staat bol van de verwijzingen naar internet-adressen waar nog veel meer achtergronden te vinden zijn.

Internet

,,Drie jaar geleden was er een computerdatabank voor het onderwijs, de SLO-lijn in Enschede'', vertelt Capel. ,,Leerlingen konden die bellen, maar dat was interlokaal en het leidde tot enorme telefoonkosten. Wij besloten toen een eigen bestand op te zetten. Internet was net in opkomst, maar de SLO zag daar niets in, zodat samenwerking niet van de grond kwam. De provider bART was echter bereid onze pagina's te sponsoren. In eerste instantie maakten we die voor onze eigen scholengemeenschap. Maar de inhoud was algemeen bruikbaar, er kwamen bezoekers uit het hele land en zo ontstond De Digitale School.''
De Digitale School beschikt over alle faciliteiten die ook in het 'normale' voortgezet onderwijs te vinden zijn. De vakgebieden omvatten nagenoeg het hele lessenpakket. De klaslokalen bestaan uit internet-pagina's, waarop de meest relevante informatie kan worden geraadpleegd door onderwerpen simpel aan te klikken. Wie verder surft komt nog tal van verwante onderwerpen tegen of raakt verzeild op fascinerende zijwegen die net zo interessant zijn. De lokalen hebben elk een eigen docent, maar vaak ook een lijst met nog meer leerkrachten die bereid zijn leerlingen per e-mail verder te helpen. Ook kunnen vragen worden neergelegd in een huiswerk-nieuwsgroep, waar iedereen kan reageren.
De leraren komen uit het hele land. Een woont zelfs in Milaan, maar in de digitale wereld speelt afstand geen enkele rol. ,,We hebben elkaar nog maar een keer ontmoet'', zegt Capel. De medewerking aan de site is geheel vrijwillig. ,,Alle docenten steken er hun eigen tijd in. Tot nu toe is het niet gelukt om ergens geld los te krijgen; al was het maar een tegemoetkoming in de telefoonkosten.''
De 'lokalen' zijn naar eigen inzicht ingericht. Tussen de opzet bestaan per vak dan ook hemelsbrede verschillen. Sommige pagina's zijn saai maar effectief; bij andere zijn alle kunstgrepen van Internet toegepast. Kort voor de Kerst weerklonk vanuit het Duitse lokaal ein Weihnachtslied, terwijl een kerstman-met-arrenslee op de maat van de muziek meedeinde. Geschiedenis en aardrijkskunde (met dezelfde vakleerkracht) bevatten een hele bibliotheek aan verwijzingen naar naslagbronnen. Een van de activiteiten in het muzieklokaal is het maken van een compositie door leerlingen uit het hele land. De gymnastiekzaal staat leeg: er wordt nog gezocht naar een gymleraar met belangstelling voor Internet.

Informatiebron

Digischool De school voorziet kennelijk in een behoefte. Sinds mei 1997, toen op de welkomstpagina een teller werd geplaatst, waren er meer dan 44.000 bezoekers. Het overgrote deel uit Nederland, maar ook zo'n 5 procent uit Belgie en verder uit de hele wereld. ,,In werkelijkheid is het ongetwijfeld meer'', veronderstelt Capel. ,,Veel gebruikers gaan rechtstreeks naar het vaklokaal dat ze nodig hebben, of naar een van de vele andere bronnen die bij ons geraadpleegd kunnen worden.''
Samen met de verwijzingen naar andere sites bevat de databank intussen meer dan 1000 scripties, uittreksels en boekverslagen. Nieuwe bijdragen van leerlingen worden zeer op prijs gesteld. ,,Daar kunnen anderen weer profijt van trekken'', zegt Capel. ,,Zo creeer je nieuwe bronnen.''
Hij geeft toe dat het omgekeerd ook mogelijk is werkstukken van Internet te jatten. ,,Daar kun je leerkrachten mee in de luren leggen. Aan de andere kant krijgen leerlingen steeds meer eigen verantwoordelijkheid. En als docent zou je bijvoorbeeld de opdracht kunnen geven vier verschillende besprekingen met elkaar te vergelijken.''

Toekomst

De informatietechnologie zal op korte termijn een veel grotere rol gaan spelen in het onderwijs, dat daardoor op korte termijn grote veranderingen zal ondergaan. Scholen en lerarenopleidingen worden voorzien van geavanceerde computers, software, netwerken, aansluitingen op Internet en bijgeschoold personeel. Er komt een landelijk onderwijsnetwerk, Edunet, waarop naast scholen ook bibliotheken, gemeentehuizen, culturele instellingen en buurthuizen worden aangesloten. Op 1 januari gingen 105 'voorhoedescholen' van start. Tot de uitverkorenen behoort ook Dalton-Varel, samen met onder meer het Mozaiek-college in Arnhem, het Alexander Hegius-lyceum in Deventer, de Noord Oost Veluwe in Epe, de technische school Jonkerbosch in Nijmegen, de Pantaryn in Rhenen, Het Rhedens en het Titus College in Velp en de RSG in Zutphen.
Capel hoopt dat bij de opzet van Edunet gebruik zal worden gemaakt van de ervaring van De Digitale School, maar hij is daar sceptisch over. ,,Drie jaar geleden kende het ministerie geen beleid op het gebied van de informatietechnologie. En nu er sinds een jaar een ITC-nota bestaat kunnen wij geen rekeningen overleggen, want alles is vrijwilligerswerk. Dus 'bestaan we niet' en is het heel lastig om ergens binnen te komen. Wij zijn geen instituut, geen hogeschool. De kans is groot dat straks een universitaire instelling met behulp van grote scheppen geld het wiel opnieuw gaat uitvinden. Dat is trouwens ook onze ervaring met de vele belangstellende scholen die we intussen op bezoek hebben gehad. Ze vinden het allemaal mooi en nuttig en hebben de mond vol over samenwerking. Daarna hoor je maandenlang niets meer en opeens hebben ze ook een site op Internet, waar ze onze aanpak dunnetjes overdoen.''
Over de plannen van Ritzen is hij overigens niet enthousiast. ,,Ik denk dat ze drie jaar te laat komen. Uitgangspunt is dat de scholen vol computers worden gestopt; een op elke tien leerlingen. Wat van het budget overblijft kan worden besteed aan scholing en systeembeheer. Straks hebben we scholen met 200 pc's en met een beetje geluk een docent die een paar uren vrij heeft voor onderhoud. Het moet andersom: eerst mensen enthousiasmeren; dan pas beginnen met spullen. Bovendien is het de vraag of het zin heeft de hele school duur te bekabelen. De computerontwikkeling gaat razendsnel. Het zal niet lang meer duren en de leerlingen komen met hun eigen laptopje naar school.''DUTCH COURAGE'S PRODUCTIONS
Documentaires: Arnhem Spookstad | Rees: De verzwegen deportatie | Kriegsgefangenenpost | Drama SS Pavon
Publicaties: Artikelen en features | Krapulistische oprispingen | 100 jaar Apeldoornse Courant
Webcams: World Webcam Monitor > Unprotected webcams > Cruiseship cams > List of webcams and more
Media: Press > TV > Radio & video > Twitter and more
World: Atlas | Natural events | Weather > Climate change | Disasters > Earth's End
Various: Dutch Courage's Boeken | Guitar at Charles Bridge | Contact

Aangepast zoeken
© André Horlings

Make a free website with Yola