width=650

Ingrijpende staatkundige en geologische veranderingen in Europa in 2100, ontsproten aan het brein van Martin Varguc.

Bij 80 meter zeespiegelrijzing zijn Europese kustgebieden weggespoeld

Zwaar aangetast wereldbeeld
moet aarde wakker schudden

Door ANDRÉ HORLINGS

NorthPoleIce

Het ijs in het Noordpoolgebied VANDAAG. De oranje lijn geeft de gemiddelde ijsomvang van 1979-2000 aan voor de getoonde dag. (Wintergek.nl) >

(22 november 2016) Op de Noordpool stegen de temperaturen op 15 november tot boven het vriespunt. Tegelijk vroor het 40 graden in Tugoncani in Russisch Centraal-Siberië. De wereld lijkt daarmee ‘in evenwicht’, maar toch is Weather.com.ongerust over de consequenties van dit uiterst bizarre en ongebruikelijke temperatuursverloop. Wetenschappers slaan alarm.

De ijskap aan de Noordpool groeit niet aan en dat krijgt deze winter naar verwachting grote consequenties voor de ijsbedekking van het Noordpoolgebied. Een NASA-video maakt duidelijk dat de ijskap van de Noordpool, die zich elke winter uitbreidt om in de zomer weer in te krimpen, tussen 1985 en 2016 duidelijk aan volume verloren heeft en steeds dunner wordt.

Catastrofale science-fiction

Het kan nog veel erger. Dat suggereert Martin Vargic, een jonge digitale artiest uit Slowakije, die een Europese kaart van het jaar 2100 heeft gepubliceerd, met grote geografische veranderingen (door oorlogen?) en aanzienlijk verlies aan aardoppervlak als gevolg van de zeespiegelrijzing. Nederland, Denemarken en Estland zijn op die kaart verdwenen; Italië en Engeland hebben enorme gebieden aan de zee moeten prijsgeven.

Climate2100

Een deel van Europa op de Climate Map van 2100 van Martin Varguc. Nederland, Noord-Duitsland en grote gebieden langs de Botnische Golf staan onder water.

+2meter Als de zeespiegel rond Nederland twee meter stijgt: de kustprovincies staan onder water. (Module Geology.com).

Het is een absurde veronderstelling. Vargic gaat ervan uit dat de zeespiegel in 2100 maar liefst bijna 80 meter (260 feet) gestegen kan zijn, terwijl de somberste voorspellingen van de gevolgen van de klimaatverandering het houden op hooguit twee meter. Maar ook dat zou voor Nederland al bijzonder dramatisch zijn. Als de dijken het niet houden staan alle kustprovincies - Groningen, Friesland, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland - grotendeels onder water. De Randstad bestaat niet meer. De zee klotst onophoudelijk tegen de overgebleven kwetsbare duinenrand, totdat ook die verdwenen zal zijn.

Opwarming aarde

Martin Vargic (1998) uit Slowakije houdt zich bezig met creatieve aardrijkskunde. Hij publiceerde al jong een humoristisch bedoelde Miscellany of Curious Maps (2015), met de nadruk op de stereotypen die van de verschillende volkeren op de aardbol kunnen worden gemaakt. Daarvan zijn verschillende voorbeelden te vinden op zijn website Halycon Maps.


Trump De tweet van Donald Trump van 6 november 2012: de opwarming van de aarde is een hoax. Het lijkt er op dat hij die stelling in beleid gaat omzetten. >

Maar hij maakt zich ook ernstige zorgen over de toekomst van de aarde. De opwarming houdt hem bezig, met de zeespiegelrijzing als gevolg, die naar zijn overtuiging nog verergerd kan worden door de uitstoot van broeikasgassen. Volgens de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump is het een hoax, die door China in de wereld is gebracht om de Amerikaanse exportpositie aan te tasten.

Het wereldbeeld van Vargic kent onbegrensde mogelijkheden. De verontrustende signalen brachten hem ertoe om, onder het pseudoniem Jay Simons, een wereldkaart te vervaardigen met de uiterste consequenties: al het ijs van Noord- en Zuidpool en van de gletsjers is in 2100 verdwenen! Het aardoppervlak blijkt dan aanzienlijk veranderd. De zee heeft genadeloos toegeslagen. Veel eilanden en verschillende landen bestaan niet meer; andere zijn aanzienlijk aangetast.

‘Political’ Map of Europe

De staatkundige veranderingen worden duidelijker op een andere, Political Map of Europe 2100, waarop in het jaar 2100 veel landsgrenzen veranderd zijn. Kennelijk hebben zich intussen oorlogen voltrokken waarin Europa is opgeschud en waarbij Polen en Oekraïne de Russische Federatie tot inkeer hebben gebracht; ook Kazachstan is in de richting van Moskou opgerukt. Catalonië is onafhankelijk geworden van Spanje en Saoedi-Arabië, Iran en Irak hebben elkaar gevonden in een Arabisch-Islamitische Federatie (onmogelijk, zeggen soennieten en shi’íten in koor), terwijl Egypte en Libië samen zijn gegaan in een Noord-Afrikaanse-Islamitische Federatie. Het zijn ingrediënten voor science fiction; een toekomstroman, terwijl we de ontwikkelingen van morgen niet eens kunnen voorspellen.

Veel verontrustender zijn de geografische wijzigingen die zich intussen kennelijk hebben voltrokken. Nederland en Denemarken zijn door de zee verzwolgen (al zijn de Denen om mysterieuze redenen over Zweden heen geschoven of naar Zuid-Zweden geëmigreerd), en de Golf van Finland heeft ook Estland opgeslokt. Engeland en Ierland zijn archipels van eilanden geworden. Het Aralmeer, dat door Sovjet-wanbeheer ooit met uitdroging bedreigd werd, heeft een forse aanvoer van water gehad uit Kazachstan en ging op in een nieuw meer: Kazah Sea, die in verbinding staat met de Kaspische Zee. Het Lagodameer naast Finland staat via de Witte Zee in verbinding met de Barentsz Zee in het Noordpoolgebied. Het Hongaarse Balatonmeer is ver buiten zijn oevers getreden en grenst aan Kroatië, Bosnië en Servië. De Krim is geen probleem meer, want verdwenen. Achter de Oeral is een Siberian Sea ontstaan. De noordkust van Afrika is aanzienlijk aangetast.

Dat zou het gevolg kunnen zijn wanneer dan inderdaad al het ijs - van Noord- en Zuidpool en op het gebergte van Alpen tot Himalaya en van Andes tot Rocky Mountains – in een razendsnel tempo gesmolten is. In combinatie bovendien met een dramatische kettingreactie als gevolg van het broeikaseffect of welke oorzaak ook. Maar dat is bijzonder onrealistisch.

width=350 Temperatuursverdeling op Noordpool en in Siberië op 15 november 2016. De boei op de Noordpool kwam op + 0,2 graden Celsius; in Siberië vroor het 40,4 graden. (The Weather Channel) >

Zorgen over klimaatverandering

De catastrofale gevolgen van klimaatverandering zijn moeilijk voorstelbaar. Bij natuurrampen als orkanen en aardbevingen blijkt onmiddellijk wat er gebeurd is en wat gedaan moet worden om het leed is te verminderen. Klimaatverandering voltrekt zich als een sluipend gif. Laaggelegen eilanden verdwijnen één voor één, het overstromingsgevaar elders neemt geleidelijk toe. Verontrustende beelden op de tv worden steeds dramatischer.

Op de wereldkaart van Vargic/Simons, "The World - Climate Change" (Halycon Maps - klik op de kaart voor vergroting) zijn de ijskappen gesmolten en voltrok zich een zeespiegelrijzing van maar liefst 260 feet; bijna 80 meter. Overdrijven is ook een vak, maar daarmee toont de kaart in overtreffende trap wel wat zich in werkelijkheid op gelukkig nog veel kleinere schaal wel degelijk aan het voltrekken is.

Wetenschap: +80 meter mogelijk

De theorie wordt ‘ondersteund’ door cijfers van de Amerikaanse wetenschappelijke organisatie U.S. Geological Survey. Over de zeespiegelrijzing stelt USGS vast dat vast dat alle aardse ijskappen samen - op Antarctica, Groenland en alle gletsjers elders - 32,3 kubieke kilometer ijs omvatten. Dat leidt tot een potentiële zeespiegelverhoging van 80,32 meter!

60meter

Bij een zeespiegelrijzing van 60 meter is er van Nederland en omliggende gebieden niet veel meer over. Alleen de Zuid-Limburgers hebben nog droge voeten.

Een termijn wordt er niet bij gesteld. Maar al vaker is al het ijs van de aarde verdwenen. De laatste keer was 34 miljoen jaar geleden. De theorie is dat, als we doorgaan met het verbranden van al het broeikasgas, vijf biljoen (twaalf nullen) ton koolstof in de atmosfeer terecht komt. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur - op het ogenblik 0,7 graden - zou daardoor op kunnen lopen tot maar liefst 14 tot 26 graden Celsius (Amerikaans document: 58 tot 80 graden Fahrenheit).

Vargić hoopt dat zijn suggestieve tekening een positief effect zal hebben op het milieubewustzijn. In een verhaal over zijn wereldkaart merkt hij op:

’Ik maakte deze kaart omdat ik me zorgen maak om het bewustzijn over de opwarming van de aarde, en ook als kunstenaar, omdat nog niemand een soortgelijke kaart heeft vervaardigd. Die zeespiegelrijzing van 260 feet is inderdaad nogal extreem, maar het zou aan het eind van deze eeuw realiteit kunnen worden. Alleen als we de uitstoot van broeikasgassen weten te beperken tot het absolute minimum kunnen we ons milieu en onze beschaving nog redden van het noodlot’.

Hoe hoog komt het water?

Engeland

Als de voorspellingen waar worden, dan verandert Groot-Brittanië in 2100 in een archipel. >

De consequenties van zeespiegelrijzing worden aanschouwelijk gemaakt op een module van Geology.com, een site van aardwetenschappers. Daarmee kunnen op een Sea Level Rise map heel simpel de consequenties worden weergegeven van een mondiale verhoging van de waterstand met 1 t/m 60 meter; zo bont als Vargic maakt zelfs Geology.com het niet. Op de site kan een keus worden gemaakt uit een aantal gebieden, waaronder Nederland. De hele aarde kan ook. Geruststelling: achter de kusten blijft de wereld gewoon bestaan.

Onlangs begon op NPO1 de serie Als de dijken breken; juist nadat officieel was medegedeeld dat in het Nederlandse kustgebied de laatste zwakke dijken en duinen waren gerepareerd. Ter geruststelling heeft Ons water in Nederland, na een mededeling dat ‘60 procent van Nederland kan overstromen’ een module beschikbaar gesteld om te bekijken wat ‘de maximale waterhoogte in jouw straat’ zou zijn bij een grote overstroming.

Allemaal onzin

Gelukkig is het allemaal onzin. Volgens de nieuwe Amerikaanse president, Donald Trump, zijn alle zorgen over het klimaat een hoax. Hij wil een streep trekken door tal van internationale verdragen. Het klimaatverdrag van Parijs, tot stand gekomen na jarenlang moeizaam onderhandelen tussen partners met zeer uiteenlopende belangen, kan de prullenbak in. De zeespiegelrijzing is onzin; fossiele brandstof heeft de toekomst en na ons de zondvloed. Zet de zandzakken maar klaar. Als hij zich vergist heeft hij de wereld voor decennia in de achteruit gegooid.

width=650

Als Trump ongelijk krijgt is ‘Make America Great Again’ definitief mislukt.

De wereldkaart van Vargic is ook een hoax, die alleen realistisch kan worden wanneer de Wet van Murphy - ‘als iets mis kan gaan gaat het mis op het slechtst denkbare moment’ - met acceleratie in werking treedt en er verder ook van alles mislukt. De Sea Level Rise-module van Geology.com laat dan niet alleen Nederland verdwijnen. Ook van New York is - inclusief de Trump Tower - bij 60 meter zeespiegelrijzing niets meer over. ‘Make America Great Again’ is dan definitief mislukt.

Geruststellende video over de kustverdediging van Rijkswaterstaat. DUTCH COURAGE'S PRODUCTIONS
Documentaires: Arnhem Spookstad | Rees: De verzwegen deportatie | Kriegsgefangenenpost | Drama SS Pavon
Publicaties: Artikelen en features |  World Webcam Monitor | 100 jaar Apeldoornse Courant
Contact

 
     
   
    Aangepast zoeken  
© André Horlings
       

Make a free website with Yola