Leon Wecke: 'Vijandbeeld van Milosevic is autistisch'

'NAVO-aanval op Serviërs toont
slechts Europese onmacht aan'

Door ANDRÉ HORLINGS

Wecke < Polemoloog Léon Wecke

(26 maart 1999) ,,Het valt te betwijfelen of de vluchtelingen in Kosovo iets opschieten met de aanval van de NAVO op de troepen van Servië. De Serviërs houden er vooralsnog de macht en de angst voor wraakacties op de Kosovaren lijkt reëel. Het is onbekend wat de volgende stap zal zijn.''

Dat zegt Leon Wecke, oud-polemoloog aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen, maar ondanks zijn emiritaat daar nog onverminderd te bereiken. Volgens hem haalt de NAVO zich met zijn militaire acties meer problemen op de hals dan er worden opgelost. ,,Het 'vijandbeeld' dat van de Joegoslavische president Slobodan Milosevic is geschetst toont autistische trekken. Het is eenzijdig en zwart/wit; er is geen enkele poging gedaan om in de huid van de ander te kruipen. Er worden eisen aan hem gesteld die geen enkel staatshoofd van een soevereine staat zou accepteren.''
Volgens Wecke probeert de NAVO met de acties zijn geloofwaardigheid te bewijzen, maar tonen ze alleen maar de zwakte aan van het bondgenootschap. ,,Vijftig jaar is de NAVO voorbereid geweest op een oorlog, die maar niet kwam. Het lijdt geen twijfel dat Milosevic een schoft is, die het Joegoslavië-na-Tito in groot ongeluk heeft gestort en er onvoorstelbaar leed veroorzaakt heeft. Maar de door hem veroorzaakte burgeroorlogen in Bosnië en Kroatië hebben zijn positie niet verzwakt. Europa is er niet in geslaagd de Joegoslavische problemen een halt toe te roepen. Ook nu is de West-Europese Unie voor ingrijpen afhankelijk van de Verenigde Staten. Maar Washington zal zich niet in ongewisse avonturen storten. Daar gaat men niet verder dan het indrukken van knoppen waarmee kruisraketten worden afgevuurd, in de hoop dat Milosevic daarmee tot inbinden wordt gedwongen. Werkelijk ingrijpen is pas mogelijk door het zenden van grondtroepen, maar er is geen NAVO-land dat zijn soldaten aan de gevaren van een echte oorlog bloot wil stellen.''

Milosevic

Favor Cartoon in Servische weblog Srpska Mreza (Serbian Network), 21 mei 1999 >

Het is, aldus Wecke, de vraag of een NAVO-aanval Milosevic slecht uitkomt. ,,Misschien kan hij, met behoud van zijn eigen politieke positie, zijn achterban met een verwijzing naar bombardementen duidelijk maken dat Kosovo wel geofferd móest worden. In de wereld is hij toch al een politieke paria; in Servië lijkt zijn positie nog onaangetast. En het gaat tenslotte om een economisch waardeloos gebied, waar alleen maar nationalistische aanspraken op gelden. En buitenlandse troepen komen er toch, of hij er nou mee akkoord gaat of niet. Tegelijk zal blijken dat voor een NAVO-aanval een internationale rechtsgrond ontbreekt. Rusland en China zijn fel tegen. Zij zullen op zijn minst gaan dwarsliggen in de Veiligheidsraad.''
Daar komt volgens Wecke nog bij dat het beeld dat de internationale gemeenschap van Milosevic heeft geschetst 'in vele opzichten vertekend, onvolledig en deels zelfs gefantaseerd is'. ,,Geen soevereine staat zou onder bedreiging van militaire acties toegeven aan eisen zoals die in Rambouillet aan Milosevic werden gesteld. Volgens het akkoord zou de minderheid van Kosovaren in Joegoslavië de nationale instellingen kunnen beïnvloeden, terwijl Servië dat recht in Kosovo z elf wordt ontnomen. Hij moest akkoord gaan met het stationeren van 'vijandige' troepen op zijn grondgebied. Het centraal geleide Joegoslavië, dat zich nog in de overgangsfase bevindt van na het communisme, zou moeten toestaan dat in Kosovo de vrije markteconomie wordt ingevoerd. Verbaal wordt gesteld dat Milosevic zijn soevereiniteit over de provincie Kosovo behoudt, en dat van zelfstandigheid geen sprake zal zijn, maar die zeggenschap wordt Belgrado in feite ontnomen. Het is het volledig omdraaien van de situatie van na het opheffen van de autonomie van Kosovo.''
Het neemt niet weg, zegt Wecke, dat de NAVO-acties duidelijk maken dat humanitaire aspecten een steeds grotere rol gaan spelen in de internationale politiek. ,,In Irak werd na de Golfoorlog de soevereiniteit van Saddam Hoessein aangetast door er de 'no flyzones' in stellen, waarmee binnenlands ingrijpen tegen bepaalde bevolkingsgroepen moest worden bemoeilijkt. De arrestatie van de Chileense ex-dictator Pinochet ligt in dezelfde lijn. De problemen in Kosovo ontstonden nadat de Servische minderheid in 1985 alle macht naar zich toe trok over de meerderheid van 90 procent etnische Albanezen. Dat is uitgelopen op groot onrecht, discriminatie, verzet en vervolging. Op het terugtrekken van de waarnemers zijn nieuwe misdaden gevolgd. Het blijft de vraag of het binnenlandse geweld door NAVO-bombardementen wordt gestopt.''

Kosovo maart 1999: Dossier (Reformatorisch Dagblad) | Kosovo (Wikipedia) | Het Kosovo-conflict (Gamma) | Portretten van betrokken spelers (NRC Handelsblad) | Vluchtelingen (NRC Handelsblad)DUTCH COURAGE'S PRODUCTIONS
Documentaires: Arnhem Spookstad | Rees: De verzwegen deportatie | Kriegsgefangenenpost | Drama SS Pavon
Publicaties: Artikelen en features | Krapulistische oprispingen | 100 jaar Apeldoornse Courant
Webcams: World Webcam Monitor > Unprotected webcams > Cruiseship cams > List of webcams and more
Media: Press > TV > Radio & video > Twitter and more
World: Atlas | Natural events | Weather > Climate change | Disasters > Earth's End
Various: Dutch Courage's Boeken | Guitar at Charles Bridge | Contact

Aangepast zoeken
© André Horlings

Make a free website with Yola