Het bedrijfsleven, dat tot voor kort oudere werknemers massaal in vut en wao loosde, wil ze nu, in verband met de krappe arbeidsmarkt, goedschiks of kwaadschiks langer door laten werken. De regering werkt daarom aan het afbouwen van regelingen voor vervroegde uittreding en wil werklozen van 57,5 jaar en ouder weer verplichten te solliciteren. Eva Meenhorst (TopSenior) denkt dat dat ook anders kan en bemiddelt tussen 'actieve senioren' en werkgevers, die genoeg hebben van ambitieuze jongeren zonder arbeidstrouw.

Eva Meenhorst: Bedrijfsleven begint genoeg te krijgen van jobhoppende jongeren

Werk voor krasse knarren gat in de markt

Door ANDRÉ HORLINGS

tijd (19 maart 2001) ,,Het fascineerde me dat ik via een werving- en selectiebureau precies terecht was gekomen op een plaats die ik ambieerde. Dat boeide mij: het combineren van wensen en capaciteiten van kandidaten met eisen van werkgevers. Daar wilde ik iets mee gaan doen.’’

Een jaar geleden had mr. Eva Meenhorst (29) het geweldig naar haar zin bij het lingerie-modehuis ‘Undressed by Marlies Dekkers’, waar ze zich onder meer bezighield met im- en export en de organisatie van activiteiten als modebeurzen. Ze was er, na enkele jaren in Egypte, terechtgekomen toen ze werk zocht met afwisseling, uitdaging, vrijheid en een internationale werkvloer. ,,Het was een superleuke baan. Exact wat ik op het oog had.’’

50-plus

Toch stortte ze zich in het ongewisse bestaan van het zelfstandig ondernemerschap. In een sector die niet bepaald als ‘gat in de markt’ voor de hand lag. Ze richtte TopSenior op, een bureau voor werving en selectie van 50-plussers. De categorie werknemers die nog maar kort geleden via vut-regelingen massaal geloosd was en waarvan het restant eerder te boek leek te staan als duur, traag, star, ongemotiveerd, kwetsbaar, niet flexibel en onhandig met computers.

Jobhoppen

Maar Eva Meenhorst dacht daar anders over. ,,De maatschappij verandert. De arbeidsmarkt wordt krap. Vacatures worden steeds moeilijker ingevuld. Er verschijnen rapporten waarin wordt betoogd dat ouderen maar weer langer moeten gaan werken. En tegelijk begint het bedrijfsleven genoeg te krijgen van jobhoppende jongeren die veel ambities hebben en hoge salariseisen stellen.’’

Nieuwe generatie

In april vorig jaar, ergens onderweg in een vliegtuig, kreeg ze de ingeving. ,,Ik dacht na over de moeizame invulling van vacatures en bedacht dat er door vut, wao, reorganisaties, herintreedende vrouwen, vervroegd pensioen en mensen die zich lieten uitkopen of werden weggesaneerd een hele nieuwe generatie 'actieve senioren' aan het ontstaan was. Ik realiseerde me hoe goed ikzelf dankzij bemiddeling terecht was gekomen. En dacht: ‘daar is wat mee te doen’.’’
De ‘markt’ kende al uitzendbureau’s als 65+ (sinds 1975!) en Oudstanding en het SeniorWeb inclusief websites die banen aanbieden. ,,Maar er bestond nog geen wervings- en selectiebureau voor deze categorie. Zo ontstond TopSenior. Ik zegde mijn baan op, schreef een ondernemingsplan, liet me coachen door deskundigen, gebruikte mijn netwerken, bewerkte de markt, bezocht beurzen en ging in augustus 2000 van start zonder één klant in mijn bestand.’’

Onbegrip

Het initiatief werd met argwaan bejegend. ,,Vooral grotere organisaties begrepen het concept niet. Zij hadden juist ‘veel ouderen’ in huis die ‘niet meer willen’. Daar overheersten de vooroordelen over ‘starre’ senioren.
Misschien heeft het één met het ander te maken, want ,,kleine en middelgrote bedrijven hebben nauwelijks mensen in dienst waarvan ze wensen dat die in de vut gaan. Zij hebben iedereen nodig.’’

De 60-jarige Henk Bol werkte bij een bank, ging in de vut en is nu boekhouder bij een culturele organisatie. >

In de eerste maanden werd er niemand bemiddeld. Eva Meenhorst: ,,Sinds december is het werk goed op gang gekomen. We hebben nu enkele geslaagde bemiddelingen per week, een bestand van 200 kandidaten en 50 opdrachtgevers die terug beginnen te komen. Dagelijks komen er nieuwe opdrachten bij. Later dit jaar openen we een bijkantoor in Zwolle.’’

Steeds meer senioren hebben werk

Helft 55- tot 60-jarigen neemt deel aan het arbeidsproces

De geregistreerde werkloosheid in Nederland bedroeg in februari 2,5 procent van de beroepsbevolking. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is dat ‘historisch laag’ . Het aantal werkzoekenden blijft dalen, al vlakt die daling af ten opzichte van de spectaculaire cijfers van de afgelopen jaren.

In februari 2001 waren er 184.000 geregistreerde werklozen; 17.000 minder dan een jaar eerder. Overigens leek de werkloosheid in het najaar ineens wat op te lopen, maar de laatste maanden daalt hij weer.
De arbeidsparticipatie van ouderen neemt aanzienlijk toe, vooral bij de 55-59-jarigen, zo constateerde het CBS in februari. Vijftig procent van de beroepsbevolking in die leeftijdscategrotie had vorig jaar betaald werk (12 uur of meer per week). In 1996 was dat nog 40 procent. Van de 60-64-jarigen werkte vorig jaar 16 procent (was 11 procent). De regering wil dat in 2030 de helft van de 55- tot 65-jarigen aan het werk is.
De vergrijzing blijft op de werkende beroepsbevolking een sterk remmend effect behouden, verwacht het CBS, ook als het aandeel van vrouwen onverminderd groeit en meer 50+-mannen gaan werken.

Arbeidsbureau

Volgens het Bureau Arbeidsvoorziening liep het aantal plaatsingen van ouderen (40-plussers) in 2000 terug met 33 procent, nadat het voorgaande jaar juist een stijging van 30 procent ten opzichte van 1998 was geconstateerd. Het arbeidsbureau hielp 27.000 mensen aan het werk, tegen 37.000 in 1999.
Binnenkort wordt een structuurwijziging doorgevoerd. Arbeidsvoorziening gaat op in het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), onder het motto ‘werk vóór inkomen’. Samen met uitkeringsinstanties worden vacatures, sociale voorzieningen en scholing dan behandeld vanuit één ‘loket'.

Ouderen speelbal van prioriteiten

Nederland vergrijst. Het aantal 25 tot 45-jarigen neemt de komende decennia af en het aantal 45-plussers stijgt. Verwacht wordt dat rond 2030 jaarlijks méér mensen met pensioen gaan dan er jongeren op de arbeidsmarkt komen. De tendens van het bedrijfsleven om zo veel mogelijk ouderen te ‘lozen’ is in de afgelopen jaren omgeslagen richting ‘zo lang mogelijk doorwerken’.

Nederland telt op het ogenblik 4,5 miljoen 50-plussers. Maar de arbeidsparticipatie van deze categorie holt achteruit. Van de beroepsbevolking werken op hun 50e nog drie van de vier mensen. Na tien jaar nog maar één; halve dagen. Slechts één op de tien werkt tot zijn pensioen. ‘Hoe lang moet jij nog?’ is er de meest gestelde vraag. ‘Moeten’, want leuk is het kennelijk niet.

Negatief beeld

De Sociaal-Economische Raad (SER) schreef de lage arbeidsparticipatie van deze categorie eind 1999 toe aan de ‘omvangrijke’ vervroegde uittreding via vut, wao en ww, de negatieve beeldvorming over oudere werknemers en hun gemiddeld hogere kosten.
Het beeld van ouderen was eind 1998 in een enquête van het Bureau Arbeidsvoorziening onder werknemers echter ‘verrassend positief’: hun kennis, vaardigheden, creativiteit, ervaring, zorgvuldigheid, concentratie, sociale vaardigheden en communicatie werden geprezen; wel zouden ambitie, fysieke mogelijkheden en concentratie tussen het 55e en 60e jaar flink teruglopen. Maar tegenover de relatief hogere loonkosten stond een meerwaarde wat betreft arbeidsmoraal, ervaring, motivatie, inzet, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid.
Het bleken echter geen serieuze overwegingen in het aanstellingsbeleid. Daar overheerste de negatieve beeldvorming en bleef de voorkeur uitgaan naar ‘23-jarigen met vijf jaar ervaring’.

Langer werken

Intussen dreigt ouderen ook het uitzicht op een ‘Zwitserleven-gevoel’ te worden ontnomen. In maart 2000 kondigde het kabinet aan de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken door belemmeringen voor langer doorwerken te laten verdwijnen, de aanstelling van 50-plussers financieel aantrekkelijker te maken en de vrijstelling van sollicitatieplicht voor werklozen van 57,5 en ouder in 2002 op te heffen. Over hun ‘meerwaarde’ werd niet gerept.

Werksites voor senioren

Midlife: Internet-vacaturebank voor ‘actief in het bedrijfsleven geïnteresseerde 50-plusser’. Eén maand actief. Site bevat ook links naar interessante internetadressen en artikelen over senioren.

Oudstanding: Uitzendbureau ‘voor actieve senioren’ die nog niet toe zijn aan een rustige oude dag. Bemiddelt intussen ook voor 50plus. Vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Apeldoorn, Eindhoven en Maarssen. tel. 0900-6565655

Senior Uitzendbureau: Voor uitzendkrachten die zich ‘niet meer in het reguliere uitzendwezen vinden passen’. Vestigingen in Bussum, Arnhem en Almere. tel. 035-6922928

TopSenior: Werving- en selectiebureau voor senioren. Bemiddelt vanuit taakstelling dat achtergrond, persoonlijkheid en wensen van kandidaten nauwkeurig aan moet sluiten bij functie, bedrijfscultuur en toekomstige collega’s. Vestiging in Amsterdam; later dit jaar ook in Zwolle. Zie ook interview op deze pagina. tel. 020-4125151

Uitzendbureau 65+: Sinds 1975 actief, net als ‘de hedendaagse 65-plusser die niet achter de geraniums wil gaan zitten’. Vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Haarlem, Leiden, Breda, Amersfoort en Zaandam, vanaf vrijdag ook in Arnhem en later dit jaar in Eindhoven en Den Bosch. tel. 075-6539939

40pluswerk: Databank van bedrijven met een ‘leeftijdsbewust personeelsbeleid’, als hulp voor het opzetten van een eigen ‘plusbeleid’. (Gericht zoeken levert povere resultaten op. Als niets wordt ingevuld verschijnt een lijst met ‘actieve’ bedrijven. De link leert wát wordt ondernomen).

Seniorweb: Stichting met zeer informatieve website en cursussen voor PC en internet.


DUTCH COURAGE'S PRODUCTIONS
Documentaires: Arnhem Spookstad | Rees: De verzwegen deportatie | Kriegsgefangenenpost | Drama SS Pavon
Publicaties: Artikelen en features | Krapulistische oprispingen | 100 jaar Apeldoornse Courant
Webcams: World Webcam Monitor > Unprotected webcams > Cruiseship cams > List of webcams and more
Media: Press > TV > Radio & video > Twitter and more
World: Atlas | Natural events | Weather > Climate change | Disasters > Earth's End
Various: Dutch Courage's Boeken | Guitar at Charles Bridge | Contact

Aangepast zoeken
© André Horlings

Make a free website with Yola