Buitensporige hoeveelheid e-mail stresst topmanagers

Door ANDRÉ HORLINGS

EmailStress (18 april 2001) E-mail is voor topmanagers een belangrijke stressfactor. Dat is één van de opvallendste uitslagen in de UPS Europe Business Monitor over 2000, waarvoor in zeven Europese landen 1477 managers van directieniveau werden ondervraagd. De opiniebarometer bestaat sinds 1992.

Andere opmerkelijke bevindingen: 42% verwacht niet dat de euro de dollar zal vervangen, tweederde heeft geen vertrouwen in startende dot.com-bedrijven en in Nederland zou maar liefst 80 procent van nationaliteit veranderen als dat kon; 16% zou dan Amerikaan worden.
Meer dan de helft van de managers gelooft in een 'beter' 2001: het meest in Nederland (71%) en Italië (70%), terwijl de Fransen (41%) minder optimistisch zijn. Onder de Belgen (48% 'beter'; 12% 'slechter') bevinden zich de meeste pessimisten.
Volgens initiatiefnemer United Parcel Service (UPS) ,,hebben de voorspellingen bewezen een belangrijke graadmeter te zijn met betrekking tot toekomstige economische verwachtingen”. Spanje zal volgens een meerderheid (54%) de sterkste economische groei vertonen; Spanjaarden en Fransen (elk 71%) zijn daar het meest van overtuigd. Duitsland (49%) is tweede, vooral volgens Nederlanders (69%) en Engelsen (53%). Na Griekenland (7%) sluit Nederland (13%), samen met Ierland de rij, ondanks het optimisme (48%) van Nederlandse managers.

Banengroei

Wat betreft de werkgelegenheid zijn de managers algemeen optimistischer dan in de afgelopen zeven jaar. Als laatsten verwachten de Duitsers voor het eerst sinds 1993 dit jaar meer mensen aan te nemen dan te ontslaan. De grootste banengroei wordt verwacht in Nederland (48%), terwijl Duitsland en Engeland (elk 30%) voorzichtig blijven.
De Europese managers zijn minder positief over de Europese Monetaire Unie (EMU) dan twee jaar geleden. Weliswaar gelooft men (behalve in Engeland, waar de euro voorlopig niet wordt ingevoerd) dat deelname goed is voor het bedrijf, maar de helft (in 1999 nog ruim eenderde) denkt dat de euro in de handel ‘nooit’ de Amerikaanse dollar zal vervangen.

Marktaandeel

Om het hoofd te bieden aan de snelle economische veranderingen worden in veel bedrijven fusies en/of overnames overwogen, vooral om meer marktaandeel te veroveren. Slechts één op de vijf managers (in Spanje 35%) piekert daar niet over.
Duitse managers (51%) raken het meest gespannen door bureaucratie; met gemiddeld 42% de belangrijkste stressfactor in het Europese bedrijfsleven. Nederland vormt met 18% een opvallende uitzondering. Hier wordt stress vooral veroorzaakt door de moeite om personeel te werven en te behouden (39%) en personeelsverzuim(22%). In Engeland is het woon-werkverkeer (42%) de grootste boosdoener.
Sterk in opkomst is 'overbelasting aan e-mails' (12%). In 1999 behandelde de gemiddelde Europese zakenman 17 e-mails per dag; vorig jaar steeg dat naar 27. Door inbreuk op hun privacy krijgen veel werknemers stress; het meest (17%) in België en het minst (6%) in Nederland. Intussen heeft de meerderheid e-business ontwikkeld als nieuwe strategie.

Niet honkvast

Opmerkelijk is dat 68% van de managers 'ja' zegt op de vraag of ze een andere nationaliteit zouden kiezen als dat kon; van de Nederlanders en de Fransen zelfs 80%. Alleen een meerderheid van de Spanjaarden (54%) voelt er niets voor. Het meest in trek (18%) is de Amerikaanse nationaliteit, vooral bij Fransen (23%), Duitsers (22%) en Belgen (21%).
Voor het genieten van het pensioen wil men ook al niet dicht bij huis blijven. Frankrijk (17%) is populair, vooral bij Belgen (51%) en Nederlanders (33%). Ook het mediterrane klimaat van Italië (15%) en Spanje (12%) lokt, terwijl ook een aantal het zich kennelijk kan veroorloven te genieten van een oudedag in de Verenigde Staten.


DUTCH COURAGE'S PRODUCTIONS
Documentaires: Arnhem Spookstad | Rees: De verzwegen deportatie | Kriegsgefangenenpost | Drama SS Pavon
Publicaties: Artikelen en features | Krapulistische oprispingen | 100 jaar Apeldoornse Courant
Webcams: World Webcam Monitor > Unprotected webcams > Cruiseship cams > List of webcams and more
Media: Press > TV > Radio & video > Twitter and more
World: Atlas | Natural events | Weather > Climate change | Disasters > Earth's End
Various: Dutch Courage's Boeken | Guitar at Charles Bridge | Contact

Aangepast zoeken
© André Horlings

Make a free website with Yola