Predikanten en neerlandici breken 'sekte van incommunicado's' open

Krappe IT-markt niet meer exclusief voor techneuten

Door ANDRÉ HORLINGS

(22 september 1997) De vraag naar personeel op het gebied van de informatietechnologie neemt explosief toe. Soms wringen bedrijven zich in de gekste bochten om IT'ers binnen te halen. Vorige maand nog beloofde het automatiseringsbedrijf Redwood in Houten 'ervaren nieuwkomers' een premie van 30.000 gulden; het bedrag dat anders toch aan een headhunter had moeten worden uitbetaald. Elders werden eerder kandidaten in vliegtuigen en ballonnen gezet en gaf alleen al een orienterend sollicitatiegesprek recht op een weekeindje Londen.

In 1994 registreerde de Intermediair Arbeidsmarktanalyse 1492 vacatures in de automatiseringsbranche. Een jaar later waren het er 2770; 85 procent meer. In 1996 stonden 4288 banen open (+ 55 procent) en in het eerste halfjaar '97 was de vraag nog eens 26 procent hoger. De informatica biedt 161.000 mensen werk. Is in de IT-branche goud geld te verdienen? En groeien de bomen voorgoed tot in de hemel? In elk geval is er voorlopig m¨e¨er dan voldoende werk.

Achterstand

,,Vijf jaar geleden was er nauwelijks vraag naar automatiseringspersoneel. Het land zat in een economische dip; investeringen werden zo lang mogelijk uitgesteld. Nu is er sprake van een inhaalrace. Alle bedrijven willen hun technologische achterstand inlopen. Bovendien moeten ze inspelen op situaties die er onvermijdelijk aan komen: het millenniumprobleem, dat computers in de war kan brengen, en de invoering van de Euro, die de noodzaak schept dat alle systemen met minimaal twee valuta kunnen rekenen.''
Dat zegt Fred Moelee, directeur van de DECO Groep in Apeldoorn. DE COmpany houdt zich onder meer bezig met werving en selectie van min of meer ervaren IT-personeel, het zoeken naar hooggeplaatste functionarissen en het organiseren van vervolgopleidingen. De klanten zijn veelal grote bedrijven, op zoek naar automatiseringspersoneel.
Het millenniumprobleem ontstond doordat in oude computerprogramma's, om geheugen te sparen, het jaartal alleen met de laatste twee cijfers werd aangeduid. Niemand realiseerde zich echter dat de computer '00' niet zal herkennen als '2000', maar als '1900'. ,,Wanneer dat euvel niet op tijd wordt verholpen zal dat in onze gecomputeriseerde maatschappij tot een krankzinnige chaos leiden'', geeft Moelee aan. ,,De problemen zijn niet onoplosbaar, maar de schaalgrootte maakt het complex. Alle programmatuur moet worden nagelopen. Dat kan, maar alleen met voldoende capaciteit. Wanneer je zou besluiten heel Apeldoorn van klinkers te voorzien kan dat ook. Maar dan heb je alle stratenmakers van Nederland nodig.''
Bovendien hebben vrijwel alle bedrijven informatiseringsprojecten in hun la, die volstrekt afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van personeel. De aanschaf van computers is meestal geen enkele probleem. De personele bezetting vormt de bottleneck. Vandaar ook dat er kapitalen worden uitgegeven voor bijscholing.

Enorme vraag

De vraag naar personeel is intussen veel groter dan het aanbod. Aan de andere kant doen werkgevers, weet Moelee, vaak nog steeds een 'onmogelijk' beroep op de markt. ,,We krijgen soms verlanglijstjes met zeer onrealistische eisen. Dan willen ze bijvoorbeeld een HBO'er met minstens vijf jaar ervaring en onder de 30. Ze willen nieteens een schaap met vijf poten; het moeten er zeven zijn - minstens. En dat terwijl de 100-procent geschikte werknemer toch al niet bestaat.''
,,De schaarste in de markt blijkt ook uit de reacties'', vult Andre Kool aan. Hij is mede-directeur van DECO. ,,Als je een jaar geleden op een advertentie honderd reacties kreeg, dan zijn het er nu twintig. En wanneer je vroeger meestal met een enkele plaatsing kon volstaan moet je nu soms drie maal adverteren, voordat je echt de geschikte persoon te pakken hebt.''
Toch leidt de vraag niet tot extreme salarissen. De werkgevers hebben geleerd van de vorige hausse, concludeerde het weekblad voor hoger opgeleid personeel Intermediair op 19 september. Het blad wijst erop dat er ruim tien jaar geleden ook een alarmerende schaarste was aan automatiseringspersoneel. Toen werden specialisten bedrijven binnengelokt met zulke dikke rinkelende geldzakken dat ze het elders nooit meer beter konden krijgen. Het gevolg: blijvend hoge kosten, verouderende kennis en soms pijnlijke saneringen. Volgens een recente enquete krijgen beginners in vaste dienst nu een goed, maar niet overdreven salaris: gemiddeld 55.700 gulden, inclusief onder meer vakantiegeld, dertiende maand, overwerkvergoeding en winstdelingsregeling. De eerste jaren stijgt dat met steeds rond tien procent. Daar komen voor de werkgever in de praktijk overigens vaak forse bijscholingskosten bovenop.
Freelancers kunnen echter aanzienlijk meer verdienen. Een markant voorbeeld is dat van de jonge informatiemanager die, ontevreden over zijn 'bescheiden' salaris, vertrok naar een nieuwe werkgever. Hij werd voorlopig vervangen door een gedetacheerde voor... 250 gulden per uur. Maar die vertrekt zodra hij niet meer nodig is. Overigens wordt er in Intermediair tegen gewaarschuwd het verdwijnen van IT-personeel als kostenbesparing te zien. Want met hen gaat ook broodnodige kennis verloren van bedrijfsomstandigheden waar men opeens, zeer dringend, om verlegen kan zitten.

Prettige sfeer

Dat is ook de ervaring van DECO. ,,Geld is nooit een goede motivator. De meeste IT'ers stellen een prettige omgeving, waar ze lekker in hun vel zitten, veel meer op prijs. Wanneer hen een leuke job geboden wordt, waarin veel werkervaring kan worden opgedaan en een duidelijk toekomstperspectief geboden wordt, is er een redelijke kans dat ze blijven. Bedrijfscultuur en loopbaanbegeleiding zijn net zo belangrijk als het salaris en een mooie auto.''
Intussen is de vraag naar IT-personeel veel groter dan het aanbod van mensen die er daadwerkelijk voor zijn opgeleid. Daardoor melden zich ook veel HBO'ers en afgestudeerden in vakken waar de banen niet voor het oprapen liggen. Aanvankelijk waren het vooral bedrijfskundigen en -economen, omdat die veel weten van bedrijfsprocessen, het verstrekken van hypotheken en de waardebepaling van huizen. Ze hoefden dat alleen nog maar te leren automatiseren. Maar het waren er lang niet genoeg. Vandaar dat er onder de softwaremedewerkers, helpdeskfunctionarissen en informatie-analysten nu ook natuur- en scheikundigen, afgestudeerden Frans of Duits, kunsthistorici, biologen, neerlandici, psychologen en theologen zijn te vinden. Bij Cap Gemini werken een zooloog en iemand met een conservatoriumopleiding; in Frankrijk heeft zelfs een Mirage-piloot zijn toekomst in de automatisering gezocht.
Over het algemeen wordt hun komst als een verrijking ervaren. ,,Vroeger leek de informatietechnologie een sekte voor incommunicado's'', stelt Ben Rogmans, hoofdredacteur van Intermediair, vast. ,,Nu blijkt dat intelligente digibeten binnen enkele maanden eenvoudig programmeerwerk aan kunnen, bijvoorbeeld met het jaar 2000, waarmee de dominees en de classici de kapitale fouten van generaties o-zo-slimme IT'ers goedmaken.''

Product Life Cycle

ProductLifeCycle De vier fasen van de productlevenscyclus. De grafiek toont de tijd afgezet tegen het aantal verkochte producten. (Perreault, 2008) >

Computers kunnen ook steeds meer, en alles wat ze kunnen moet weer aan de gebruikers worden overgedragen. Dat houdt IT-personeel en -docenten nog wel even bezig. ,,We hebben te maken met de Product Life Cycle'', zegt Moelee. ,,De technologie van een nieuwe computer is na een half jaar achterhaald. Er is dan nieuwe hard- en software op de markt. De snelheid wordt steeds hoger. Het is niet nodig om steeds het allernieuwste in huis te hebben. Wel zijn er 'kantelpunten', waar je niet omheen kunt. Zo'n kantelpunt was de overgang van 16 naar 32 bits. Op afzienbare termijn is een nieuwe verdubbeling te verwachten; naar 64 bits.''
Door een dergelijke overgang worden vele nieuwe toepassingen mogelijk. De computers worden aanzienlijk nauwkeuriger en sneller. Kleurverschillen komen duidelijker tot uiting, krommingen in lijnen worden scherper weergegeven. Er zijn nog 8-bits geluidskaarten, die goed bruikbaar zijn, maar toch hun beperkingen hebben. Nintendo heeft al een 64-bits spel op de markt, dat zich afspeelt in een nauwelijks van echt te onderscheiden driedimensionale omgeving.
,,Maar zulke veranderingen betekenen een enorme omslag'', weet Moelee. ,,Het computerbeheer wordt steeds ingewikkelder en dat vergt steeds meer energie. Het hele speelveld van alle computers moet worden afgestemd op de nieuwe mogelijkheden. Om volledig profijt van de apparatuur te kunnen blijven trekken moet alles technologisch worden opgewaardeerd. De voortdurende veranderingen hebben trouwens ook als consequentie dat IT'ers moeten blijven doorstuderen om hun vakkennis op peil te houden.''

Toekomst

Misschien slaan op 1 januari 2000 toch nog computers op tilt en gaat de invoering van de Euro gepaard met problemen. Maar aan al die problemen komt ooit weer een eind. Eens wordt het 2003 en dan melden de 3020 studenten die dit jaar met een IT-studie begonnen zich op de arbeidsmarkt. Is voor hen nog wel een toekomst weggelegd?
,,Dat hangt er maar van af'', zegt Moelee. ,,Vraag zal er ongetwijfeld zijn, maar hoe staat de economie er dan voor? Bij economische tegenslag is pas-op-de-plaats niet onwaarschijnlijk. Dan hoeft men niet meer zo nodig het allernieuwste van het nieuwste in huis te hebben; dan zingt men het wat langer uit met de bestaande apparatuur. Wat betreft de informatietechnologie is niets zo moeilijk als in de toekomst kijken.''DUTCH COURAGE'S PRODUCTIONS
Documentaires: Arnhem Spookstad | Rees: De verzwegen deportatie | Kriegsgefangenenpost | Drama SS Pavon
Publicaties: Artikelen en features | Krapulistische oprispingen | 100 jaar Apeldoornse Courant
Webcams: World Webcam Monitor > Unprotected webcams > Cruiseship cams > List of webcams and more
Media: Press > TV > Radio & video > Twitter and more
World: Atlas | Natural events | Weather > Climate change | Disasters > Earth's End
Various: Dutch Courage's Boeken | Guitar at Charles Bridge | Contact

Aangepast zoeken
© André Horlings

Make a free website with Yola