IJsselkogge najaar 2015 boven water

Door ANDRÉ HORLINGS

(15 mei 2014) Het wrak van de kogge, die in oktober 2012 in de IJssel voor Kampen werd ontdekt, wordt in de loop van de zomer van vorig jaar geborgen. Een samenwerkingsverband van nationale en internationale experts in onderwateropgravingen heeft de combinatie Infram-Vestigia opdracht gegeven de berging voor te bereiden. De berging van dit historisch waardevolle scheepswrak uit de vijftiende eeuw is nodig om het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta te kunnen uitvoeren.

Kogge

Het project is onderdeel van het nationale programma Ruimte voor de Rivier, waarbij op 34 plekken in Nederland maatregelen worden uitgevoerd om het rivierengebied veiliger en mooier te maken. In Zwolle-Kampen wordt een zomerbedverlaging gerealiseerd, waarbij de IJssel tussen de Molenbrug en de Eilandbrug gemiddeld met 2,5 meter wordt verdiept. Ook wordt ten zuiden van Kampen de hoogwatergeul Reevediep gerealiseerd, waarvan een deel ook geschikt is als nieuwe route voor de recreatievaart.

De vijftiende eeuwse kogge werd tijdens archeologisch onderzoek aangetroffeen in de IJssel, ter hoogte van de Koggewerf, dichtbij de binnenstad van Kampen. Op deze plek werden trouwens nog twee andere historische schepen aangetroffen. Het was een unieke vondst met bijzondere archeologische waarde. De drie scheepswrakken liggen in de weg om de zomerbedverlaging te kunnen uitvoeren.

Infram uit Marknesse en Vestigia uit Amersfoort hebben veel kennis van project- en contractmanagement en beschikken over archeologische expertise. Joke Cuperus, hoofd-ingenieur van Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier: “Voor de waterveiligheid van de regio moet de IJsselkogge wijken uit de rivierbodem. Omdat het erg belangrijk is zorgvuldig om te gaan met cultureel erfgoed, wil Rijkswaterstaat dat dit perfect wordt uitgevoerd."

De belangrijkste Hanzesteden en -routes (Afb: CC/Doc Brown)

Infram en Vestigia hebben eerder een bijdrage geleverd aan projecten als de ontpoldering van de Noordwaard en kribverlaging in de Waal. Ook heeft de combinatie heeft ook ervaring met archeologische werkzaamheden bij grote projecten, zoals onder meer de Hanzelijn en HSL-Zuid. En recent werd meegewerkt aan water-archeologieprojecten, zoals de Maasvlakte II en de Markerwadden. De feitelijke aanbesteding gaat in het najaar van 2014 van start.

Dit verhaal werd op 15 mei 2014 gepubliceerd op Historiek.netDUTCH COURAGE'S PRODUCTIONS
Documentaires: Arnhem Spookstad | Rees: De verzwegen deportatie | Kriegsgefangenenpost | Drama SS Pavon
Publicaties: Artikelen en features | Krapulistische oprispingen | 100 jaar Apeldoornse Courant
Webcams: World Webcam Monitor > Unprotected webcams > Cruiseship cams > List of webcams and more
Media: Press > TV > Radio & video > Twitter and more
World: Atlas | Natural events | Weather > Climate change | Disasters > Earth's End
Various: Dutch Courage's Boeken | Guitar at Charles Bridge | Contact

Aangepast zoeken
© André Horlings

Make a free website with Yola